Մակաբույծներ

Հապավում

Անվանում

Հակիրճ ներկայացում

Asc IgG

Ասկարիդի IgG

Ասկարիդի (Ascaris lumbricoides) նկատմամբ IgG դասի հակամարմինները հանդիսանում են ասկարիդոզի շճաբանական մարկերը:

GL IgA/M/G

Լյամբլիա IgA/M/G

Լյամբլիայի (Giardia Lamblia, Lamblia intestinalis) նկատմամբ IgA/M/G դասի հակամարմինները հանդիսանում են լյամբլիոզի շճաբանական մակերը: