Skip to main content

Սպերմոգրամա - Կլինիկական հետազոտություններ

Միջազգային անվանում (հապավում). Spermogram (Semen Analysis) (Sperm)

Նկարագրություն

Սպերմոգրաման սերմնահեղուկի հետազոտություն է, որի նպատակը տղամարդու պտղաբերության ունակության գնահատումն է։

Սերմնահեղուկի հետազոտությունը ներառում է քանակական, որակական և կառուցվածքային (մորֆոլոգիական) ցուցանիշներ։

Սերմնահեղուկի պտղաբերության գնահատումը առանձին վերցրած միայն մեկ ցուցանիշով ճիշտ չէ, այլ պետք է միաժամանակ հաշվի առնել բոլոր ցուցանիշները։ Նույնիսկ նույն տղամարդու մոտ տարվա ընթացքում սպերմոգրամայի ցուցանիշները կարող են զգալի փոփոխվել, ուստի Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) խորհուրդ է տալիս օգտվել միայն բեղմնունակ սերմնահեղուկի նորմատիվային ցուցանիշներից։ Այս նորմատիվ ցուցանիշները ստացվել են հետազոտելով առողջ բեղմնունակ տղամարդկանց պոպուլյացիայի սերմնահեղուկները (ում զուգընկերուհիները հղիացել են):

Նորմատիվային ցուցանիշներին զիջող տղամարդիկ կարող են լինել բեղմնունակ։

Նորմայից շեղված ցուցանիշներ ստանալիս խորհուրդ է տրվում հետազոտությունը կրկնել 1-2 շաբաթ անց և ստացված արդյունքներով այցելել անդրոլոգին։

Լաբորատոր բաժնի հովանավոր

Այցելեք Յունիմեդ բժշկական կենտրոն ճշտգրիտ ախտորոշում ստանալու համար:

Ցուցումներ

 • անպտուղ ամուսնություն (տղամարդու գործոնի հայտնաբերում)
 • տղամարդու անպտղություն (պրոստատիտ, վարիկոցելե, վարակներ, վնասվածքներ, հորմոնային խանգարումներ)
 • նախապատրաստում արհեստական բեղմնավորմանը

Կենսանմուշ

Sperm թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ սերմնահեղուկ։

Կենսանմուշի հանձնում

Եթե նույն օրը նախատեսված է հորմոնների և սպերմոգրամայի հանձնում, նախ պետք է հանձնել արյունը, հետո նոր՝ սերմնահեղուկը։

Սերմնահեղուկի հանձնման ընդհանուր կանոններին ծանոթացեք այստեղ։

Տեղեկատվություն․

Լրացուցիչ տեղեկատվություն և օգնություն

Չափման միավորներ

Տարբեր ցուցանիշների համար՝ տարբեր միջակայքեր (տես ստորև)

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

Ցուցանիշներ՝ համաձայն ԱՀԿ 5-րդ խմբագրման, 2010թ․

 • սեռական վերապահում՝ 2-3 օր
 • ծավալ՝ ≥ 1,5 մլ
 • մածուցիկություն՝ մածուցիկ
 • հեղուկացման ժամանակը՝ 10-60 րոպե անց
 • մածուցիկություն՝ մինչև 2 սմ
 • գույն՝ սպիտակագորշավուն
 • հոտ՝ սպերմինի հոտ
 • թթվայնություն կամ pH՝ (7,2 - 8,0)
 • թափանցիկություն՝ անթափանց
 • լորձ՝ չի հայտնաբերվել
 • սպերմատոզոիդների ընդհանուր քանակը 1 մլ-ում՝ ≥ 20 մլն
 • սերմնահեղուկում սպերմատոզոիդների ընդհանուր քանակը՝ ≥ 40 մլն
 • շարժունակությունը՝ 50% և ավելի սպերմատոզոիդներ. ակտիվ շարժվող կամ 25% և ավել ակտիվ գծային շարժմամբ ստանալուց 1 ժամ հետո
 • % նորմոկինետիկ և հիպոկինետիկ սպերմատոզոիդներ՝ 50 % և ավել
 • % ակինետիկ սպերմատոզոիդներ՝ 25 % և պակաս
 • ձևաբանությունը՝ 50 % և ավել
 • կենսունակությունը՝ կենսունակ
 • սպերմատոգենեզի բջիջներ՝ (2-4) կամ 0,5-2,0%
 • էպիթել՝ եզակի
 • լեյկոցիտներ՝ 4-6 տեսադաշտում կամ ≤ 1 մլն/մլ
 • էրիթրոցիտներ՝ բացակայում են
 • լեցիտինային հատիկներ՝ շատ քանակությամբ
 • սոսնձում՝ բացակայում է

Արդյունքների մեկնաբանություն

Սերմնահեղուկի ցուցանիշների դասակարգում

 • նորմոզոոսպերմիա՝ նորմալ միջակայքին հավասար կամ բարձր սպերմատոզոիդների ընդհանուր թիվ (կամ խտություն) և ակտիվ շարժվող և կառուցվածքային նորմալ սպերմատոզոիդների տոկոս
 • ասպերմիա՝ սերմնահեղուկի բացակայություն (կամ հետադարձ սերմնաժայթքում)
 • ասթենոտերատոզոօսպերմիա՝ նորմալ միջակայքից ցածր ինչպես ակտիվ շարժվող, այնպես էլ կառուցվածքային նորմալ սպերմատոզոիդների տոկոս
 • ասթենոզոոսպերմիա՝ նորմալ միջակայքից ցածր ակտիվ շարժվող սպերմատոզոիդների տոկոս
 • ազոոսպերմիա՝ սերմնահեղուկում սպերմատոզոիդների բացակայություն
 • հեմոսպերմիա (հեմատոսպերմիա)՝ սերմնահեղուկում էրիթրոցիտների առկայություն
 • լեյկոսպերմիա (լեյկոցիտոսպերմիա, պիոսպերմիա)՝ սերմնահեղուկում լեյկոցիտների առկայություն նորմալ միջակայքից բարձր ցուցանիշներով կամ թարախամիզություն
 • օլիգոասթենոզոօսպերմիա՝ նորմալ միջակայքից ցածր ակտիվ շարժվող սպերմատոզոիդների ընդհանուր քանակ (կամ խտություն) և տոկոս
 • օլիգոասթենոտերատոզոոսպերմիա՝ նորմալ միջակայքից ցածր սպերմատոզոիդների ընդհանուր թիվ (կամ խտություն) և ակտիվ շարժվող և կառուցվածքային նորմալ սպերմատոզոիդների տոկոս
 • օլիգոտերատոզոօսերմիա՝ նորմալ միջակայքից ցածր սպերմատոզոիդների ընդհանուր քանակ (կամ խտություն) և կառուցվածքային նորմալ սպերմատոզոիդների տոկոս
 • օլիգոզոոսպերմիա՝ նորմալ միջակայքից ցածր սպերմատոզոիդների ընդհանուր թիվ (կամ խտություն)
 • տերատոզոոսպերմիա՝ նորմալ միջակայքից ցածր կառուցվածքային նորմալ սպերմատոզոիդների տոկոս

Սպերմոգրամայում ախտաբանական փոփոխությունների պատճառներ

 • ժառանգական (բնածին) հիվանդություններ
 • թունավոր ազդեցություններ (ալկոհոլ, դեղեր, ռենտգենյան կամ ռադիացիոն ճառագայթումներ)
 • կապարի, սնդիկի միացությունների վնասակար ազդեցություններ
 • միզասեռական օրգանների քրոնիկ բորբոքային հիվանդություններ (պրոստատիտ, վեզիկուլիտ), օրինակ, քլամիդիային ծագման
 • վարիկոցելե
 • հորմոնային խանգարումներ (անհրաժեշտ է լրացուցիչ որոշել ֆոլիկուլախթանիչ հորմոնի (FSH), լյուտեինացնող հորմոնի (LH), տեստոստերոնի (TEST) և պրոլակտինի (PRL) մակարդակները)
 • սերմնազատող ծորանների անցանելիության խանգարումներ։

Վարվեք այս կերպ

 • Լաբորատոր թեստի արդյունքների մեկնաբանումը վստահեք ձեր բժշկին: Նա ձեզ կբացատրի յուրաքանչյուր ցուցանիշը և դրա շեղման հնարավոր պատճառը:

Մի՛ փորձեք

 • Ինքնուրույն վերլուծել ձեր պատասխանները և, առավել ևս, ինքնուրույն փոխել ձեր դեղամիջոցները կամ դրանց դեղաչափերը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 30-05-2019
Վերջին վերանայում՝ 06-11-2023