Skip to main content

Տրոպոնին T բ.զ. - Սուբստրատներ

Միջազգային անվանում (հապավում). Troponin-T hs (TnT h.s.)

Նկարագրություն

Բարձր զգայունության տրոպոնին T-ն (TnT hs) սրտամկանի ախտահարման բարձրսպեցիֆիկ մարկեր է:

Տրոպոնինները ոչ մեծ սպիտակուցներ են, որոնք մասնակցում են մկանային կծկման կարգավորմանը: Կմախքային և սրտի մկաններում հայտնաբերվում են տրոպոնինների երկու տարատեսակներ՝ I և T, որոնք միմյանցից տարբերվում են նաև իրենց միկրոկառուցվածքներով: T տրոպոնինն ունի բացառապես սրտամկանային ծագում, ուստի այլ կերպ կոչվում է սրտային տրոպոնին: Այսպիսի բարձր կարդիոսպեցիֆիկության շնրհիվ, TnT-ն սրտամկանի վնասման նկատմամբ դրսևորում է բարձր զգայունություն:

Արյան շիճուկի սրտային T տրոպոնինի մակարդակը բարձրանում է սրտամկանի ինֆարկտից արդեն 3-4 ժամ անց և շուրջ 2 շաբաթ մնում բարձր մակարդակների վրա: Ի տարբերություն էլեկտրասրտագրի (ԷՍԳ) ST սեգմենտի բարձրացմամբ սրտամկանի ինֆարկտի դեպքերին, ոչ-ST սեգմենտի բարձրացմամբ ինֆարկտների ախտորոշման մեջ TnT-ն ստանում է մեծ կարևորություն և նման դեպքերում ախտորոշումը հիմնված է լինում հենց արյան բարձր TnT-ի վրա:

Սրտամկանի ինֆարկտի նոր ունիվերսալ ախտորոշման մեջ հիվանդությանը բնորոշ կլինիկական, ԷՍԳ նշանների հետ միասին ներառված է նաև TnT-ի մակարդակի բարձրացումը, և այս երկու տվյալների համակցումը թույլ է տալիս ինֆարկտի առկայությունը հայտնաբերել 99-րդ պերսենտիլից ավելի բարձր հաճախականությամբ: Ավելին, TnT-ի մակարդակը համարվում է նաև կանխորոշիչ գործոն վաղ և ուշ հետինֆարկտային բարդությունների համար:

TnT-ի որոշումը ցանկալի է զուգակցել գործիքային և լաբորատոր այլ ցուցանիշների, այդ թվում՝ կրեատինկինազ MB-ի հետ (CK-MB):

TnT-ի թեթև բարձրացում կարող է գրանցվել նաև կլինիկորեն կայուն հիվանդների մոտ սրտի իշեմիկ և ոչ իշեմիկ բնույթի սրտային անբավարարության դեպքում:

Իմացե՛ք ավելին սրտամկանի ինֆարկտի մասին:

Լաբորատոր բաժնի հովանավոր

Այցելեք Յունիմեդ բժշկական կենտրոն ճշտգրիտ ախտորոշում ստանալու համար:

Ցուցումներ

  • սրտամկանի ինֆարկտի (այդ թվում՝ ոչ-ST բարձրացմամբ տեսակների) ախտորոշման հաստատում
  • ետկրծոսկրային ցավերով և ԷՍԳ-ով ինֆարկտի նշաններ չունեցող պացիենտների մոտ սրտամկանի ինֆարկտի ժխտում
  • հիվանդության ելքի (պրոգնոզի) գնահատում, քանի որ TnT-ի բարձրացած մակարդակները կապված են մահացության բարձրացման հետ:

Կենսանմուշ

TnT h.s. թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Կենսանմուշի հանձնում

Հատուկ նախապատրաստություն չի պահանջվում:

Տեղեկատվություն․

Լրացուցիչ տեղեկատվություն և օգնություն

Չափման միավորներ

Միջազգային չափման միավոր (SI համակարգ)

նգ/լ (նանոգրամ/լիտր)

Այլընտրանքային չափման միավոր

պգ/մլ (պիկոգրամ/միլիլիտր)

Միավորների փոխակերպում

պգ/մլ = նգ/լ

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

Համընդհանուր օգտագործվող միջակայքեր

Չափահասներ՝ < 14 նգ/լ (կամ պգ/մլ)

Արդյունքների մեկնաբանություն

TnT-ի մակարդակի բարձրացում

  • սրտամկանի ինֆարկտ (խիստ բարձրացում)
  • սրտամկանի այլ՝ իշեմիկ և ոչ իշեմիկ բնույթի ախտահարումներ (մեղմ կամ չափավոր բարձրացում)

Վարվեք այս կերպ

  • Լաբորատոր թեստի արդյունքների մեկնաբանումը վստահեք ձեր բժշկին: Նա ձեզ կբացատրի յուրաքանչյուր ցուցանիշը և դրա շեղման հնարավոր պատճառը:

Մի՛ փորձեք

  • Ինքնուրույն վերլուծել ձեր պատասխանները և, առավել ևս, ինքնուրույն փոխել ձեր դեղամիջոցները կամ դրանց դեղաչափերը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 14-04-2018
Վերջին վերանայում՝ 13-06-2023