Ընդհանուր նկարագրություն

Տրոպոնին T-ն սրտամկանի ախտահարման բարձրսպեցիֆիկ մարկեր է:

Տրոպոնինները ոչ մեծ սպիտակուցներ են, որոնք մասնակցում են մկանային կծկման կարգավորմանը: Կմախքային և սրտի մկաններում հայտնաբերվում են տրոպոնինների երկու տարատեսակներ՝ I և T, որոնք միմյանցից տարբերվում են նաև իրենց միկրոկառուցվածքներով: T տրոպոնինը (Troponin-T hs, TnT) ունի բացառապես սրտամկանային ծագում, ուստի այլ կերպ կոչվում է սրտային տրոպոնին: Այսպիսի բարձր կարդիոսպեցիֆիկության շնրհիվ, TnT-ն սրտամկանի վնասման նկատմամբ դրսևորում է բարձր զգայունություն:

Արյան շիճուկի սրտային T տրպոնինի մակարդակը բարձրանում է սրտամկանի սուր ինֆարկտից արդեն 3-4 ժամ անց և շուրջ 2 շաբաթ մնում բարձր մակարդակների վրա: Ի տարբերություն ST սեգմենտի բարձրացմամբ սրտամկանի ինֆարկտի դեպքերին, ոչ-ST սեգմենտի բարձրացմամբ ինֆարկտների ախտորոշման մեջ TnT-ն ստանում է մեծ կարևորություն և նման դեպքերում ախտորոշումը հիմնված է լինում հենց արյան բարձր TnT-ի վրա:

Սրտամկանի ինֆարկտի նոր ունիվերսալ ախտորոշման մեջ հիվանդությանը բնորոշ կլինիկական, ԷՍԳ նշանների հետ միասին ներառված է նաև TnT-ի մակարդակի բարձրացումը, և նման համակցումը թույլ է տալիս ինֆարկտի առկայությունը հայտնաբերել 99-րդ պերսենտիլից ավելի բարձր հաճախականությամբ: Ավելին, TnT-ի մակարդակը համարվում է նաև կանխորոշիչ գործոն վաղ և ուշ հետինֆարկտային բարդությունների համար:

TnT-ի որոշումը ցանկալի է զուգակցել գործիքային և լաբորատոր այլ ցուցանիշների, այդ թվում՝ CK-MB-ի հետ:

TnT-ի մեղմ բարձրացում կարող է գրանցվել նաև կլինիկորեն կայուն հիվանդների մոտ սրտի իշեմիկ և ոչ իշեմիկ բնույթի սրտային անբավարարության դեպքում:

Հետազոտության ցուցումներ

  • սրտամկանի ինֆարկտի վաղ ախտորոշում
  • սրտամկանի ինֆարկտի ոչ-ST բարձրացմամբ տեսակների ախտորոշում
  • սրտամկանի ինֆարկտի պրոգնոզի գնահատում

Կենսանմուշ

«Տրոպոնին T բ.զ.» թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Կենսանմուշի հանձնում

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Չափման միավորներ

Միջազգային չափման միավոր (SI համակարգ)

նգ/լ (նանոգրամ/լիտր)

Այլընտրանքային չափման միավոր

պգ/մլ (պիկոգրամ/միլիլիտր)

Միավորների փոխակերպում

պգ/մլ = նգ/լ

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

Համընդհանուր օգտագործվող միջակայքեր

Չափահասներ՝ < 14 նգ/լ (կամ պգ/մլ)

Արդյունքների մեկնաբանություն

TnT մակարդակի բարձրացում

  • սրտամկանի ինֆարկտ (խիստ բարձրացում)
  • սրտամկանի այլ՝ իշեմիկ և ոչ իշեմիկ բնույթի ախտահարումներ (մեղմ կամ չափավոր բարձրացում)

Միջազգային անվանումներ

Միջազգային (անգլերեն) լրիվ անվումը՝ Troponin-T hs

Միջազգային (անգլերեն) հապավումը՝ Tn-T h.s.