Skip to main content

Բարդություններ - Ականջի բարոտրավմա

«Ինքնաթիռային (օդանավային) ականջը» սովորաբար լուրջ վիճակ չէ և հաճախ անվերադարձ վերանում է ինքնօգնության հնարքներով, ինչպիսիք են բերանը լայն բացելը (հորանջելը), կուլ տալը կամ մաստակ ծամելը:

Սակայն, հազվադեպ, երբ ականջի բարոտրավման ծանր կամ երկարատև է կամ եթե վնասված են միջին կամ ներքին ականջի կառուցվածքային տարրերը, կարող են ի հայտ գալ երկարաժամկետ բարդություններ:

Խիստ հազվադեպ հանդիպող բարդությունները կարող են ներառել՝

  • լսողության կայուն կորուստ
  • շարունակական (քրոնիկ) տինիտուս՝ աղմուկ (զնգոց) ականջներում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 30-11-2023
Վերջին վերանայում՝ 04-04-2024