Դելիրիում․ բարդություններ
Դելիրիում․ բարդություններ

Դելիրիումի բարդությունները կարող են զարգանալ հատկապես բուժման որևէ միջոցառումից դուրս մնացած անձանց մոտ։

Երիկամային հիվանդություններ․ բարդություններ
Թութք․ բարդություններ
Թութք․ բարդություններ