Պերիօդոնտիտ. բարդություններ
Պերիօդոնտիտ. բարդություններ

Պերիօդոնտիտը կարող է բերել ատամի կորստի:

Լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդություն. բարդություններ
Լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդություն. բարդություններ
Ձվարանի կիստա. բարդություններ
Ձվարանի կիստա. բարդություններ