Լյարդի հիվանդություններ. բարդություններ
Լյարդի հիվանդություններ. բարդություններ

Կախված լյարդային խնդրի պատճառից, լյարդի հիվանդությունները կարող են բերել տարբեր բարդությունների։

Արտաարգանդային հղիություն. բարդություններ
Արտաարգանդային հղիություն. բարդություններ
Ֆիբրոզ-կիստոզ կրծքագեղձեր․ բարդություններ
Ֆիբրոզ-կիստոզ կրծքագեղձեր․ բարդություններ