Թիրեոտոքսիկոզ. բարդություններ
Թիրեոտոքսիկոզ. բարդություններ

Թիրեոտոքսիկոզը կամ հիպերթիրեոզը կարող է պատճառել բազմաթիվ բարդություններ:

Քրոնիկ հազ. բարդություններ
Քրոնիկ հազ. բարդություններ
Ցածր արյան ճնշում. բարդություններ
Ցածր արյան ճնշում. բարդություններ