Skip to main content

Ախտանիշներ - Ախալազիա

Ախալազիայի ախտանիշները սովորաբար ի հայտ են գալիս աստիճանաբար և ժամանակի ընթացքում վատթարանում են:

Ախալազիայի գանգատներն ու ախտանիշները կարող են ներառել՝

  • կուլ տալու անկարողություն (դիսֆագիա), որը կարող է զգացվել, կարծես կուլ տված սնունդը կամ խմիչքը խրվել է ձեր կոկորդում (սկզբում՝ միայն պինդ սնունդ կուլ տալիս)
  • սննդի կամ թքի հետհոսք (ռեգուրգիտացիա) և հայտնվելը բերանի խոռոչում
  • այրոցք (изжога)
  • գղտոց
  • ետկրծոսկրային ցավ, որը կարող է սկսվել և անհետանալ
  • գիշերները, պառկած վիճակում՝ հազ
  • թոքաբորբ (սննդի` դեպի թոքեր անցնելու պատճառով, որը կոչվում է ասպիրացիա)
  • քաշի կորուստ
  • փսխում:

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Ախալազիան կարող է նմանակել գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքս հիվանդությանը (ԳԷՌՀ), ուստի առանց ուշացնելու դիմեք ձեր բժշկին, եթե ունեք վերոնշյալ գանգատներից և ախտանիշներից մեկնումեկը կամ մի քանիսը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 19-12-2023
Վերջին վերանայում՝ 04-04-2024