Skip to main content

Բուժում - Ախալազիա

Ախալազիայի բուժումը կենտրոնանում է ստորին կերակրափողային սեղմանի (սֆինկտեր) թուլացման կամ ձգման վրա, որը թույլ կտա, որ սնունդն ու հեղուկները կարողանան ավելի հեշտությամբ տեղաշարժվել ձեր մարսողական խողովակով:

Բուժման տեսակը կախված է ձեր տարիքից, առողջական վիճակից և ախալազիայի ծանրության աստիճանից:

Ոչ վիրահատական բուժումներ

  • Պնևմատիկ դիլատացիա (լայնացում). էնդոսկոպիայի միջոցով կերակրափողի սֆինկտերի (կարդիալ փականի) կենտրոնում տեղադրվում է փուչիկ (բալոն), որը փչվում է՝ բացվածքը (լուսանցքը) մեծացնելու համար: Այս ամբուլատոր միջամտությունը կարող է կրկնվել, եթե կերակրափողի սֆինկտերը բաց չի մնում: Փուչիկային լայնացումով բուժվող մարդկանց գրեթե մեկ երրորդը հինգ տարվա ընթացքում կրկնակի բուժման կարիք ունի: Այս միջոցառումը պահանջում է հանգստացնող կամ քնաբեր դեղամիջոցների օգտագործում:
  • Բոտեքս (A տիպի բոտուլինային տոքսին). այս մկանային թուլացնող նյութը կարող է էնդոսկոպիկ ասեղով ներարկվել անմիջապես կերակրափողի սֆինկտերի մեջ: Հնարավոր է, որ անհրաժեշտ լինի կրկնել ներարկումները, և անհրաժեշտության դեպքում կրկնվող ներարկումները կարող են ավելի դժվարացնել հետագա վիրահատությունը: Բոտեքսը սովորաբար խորհուրդ է տրվում միայն այն մարդկանց, ովքեր տարիքի կամ ընդհանուր առողջության պատճառով պնևմատիկ լայնացման կամ վիրահատության լավ թեկնածուներ չեն: Բոտեքսի ներարկումների ազդեցությունը սովորաբար տևում է ոչ ավելի, քան վեց ամիս: Բոտոքսի ներարկումից հետո կտրուկ բարելավումը կարող է օգնել ախալազիայի ախտորոշման հաստատմանը:
  • Դեղորայքային բուժում. ձեր բժիշկը կարող է առաջարկել մկանային թուլացնող միջոցներ (միոռելաքսանտներ), ինչպիսիք են Նիտրոգլիցերինը (Նիտրոստատ) կամ Նիֆեդիպինը (Պրոկարդիա)՝ ուտելուց առաջ: Այս դեղամիջոցներն ունեն սահմանափակ բուժական ազդեցություն և ծանր կողմնակի ազդեցություններ: Դեղորայքի նշանակումը սովորաբար քննարկվում է միայն այն դեպքում, եթե պնևմատիկ լայնացման կամ վիրահատության թեկնածու չեք, և բոտեքսը ձեզ չի օգնել: Այս տեսակի թերապիան հազվադեպ է ցուցված:

Վիրահատություն և այլ միջամտություններ

  • Հելլերի միոտոմիա. վիրաբույժը հատում է կերակրափողային սֆինկտերի ստորին ծայրի մկանը, որ սնունդն ավելի հեշտությամբ մուտք գործի ստամոքս: Միջամտությունը կարող է իրականացվել ոչ ինվազիվ եղանակով (լապարոսկոպիկ Հելլերի միոտոմիա): Որոշ մարդկանց մոտ, ովքեր անցել են Հելերի միոտոմիա, հետագայում կարող է զարգանալ գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքս հիվանդություն (ԳԷՌԴ): ԳԷՌԴ-ի հետ կապված ապագա խնդիրներից խուսափելու համար Հելլերի միոտոմիայի հետ միաժամանակ կարող է իրականացվել միջամտություն, որը հայտնի է որպես ֆոնդոպիկացիա: Ֆոնդոպլիկացիայի ժամանակ վիրաբույժը փաթաթում է ձեր ստամոքսի վերին մասը կերակրափողի ստորին հատվածի շուրջ՝ ստեղծելով հակառեֆլյուքսային փական, որը կանխում է ռեֆլյուքսը՝ ստամոքսաթթվի վերադարձը կերակրափող: Ֆունդոպլիկացիան սովորաբար կատարվում է նվազագույն ինվազիվ (լապարոսկոպիկ) միջամտությամբ։

  • Պերօրալ էնդոսկոպիկ միոտոմիա (ՊՕԷՄ). այս միջամտության ժամանակ վիրաբույժն օգտագործում է էնդոսկոպ, որը տեղադրվում է բերանով ներքև՝ դեպի կերակրափող, որի լորձաթաղանթի վրա կատարվում է հատում: Այնուհետև, ինչպես Հելլերի միոտոմիայի դեպքում, վիրաբույժը հատում է կերակրափողային սֆինկտերի ստորին ծայրի մկանը: ՊՕԷՄ-ը նաև կարող է զուգակցվել կամ հաջորդել ավելի ուշ ֆոնդոպլիկացիայի հետ, որը կարող է օգնել կանխարգելել ԳԷՌԴ-ի զարգացման կանխարգելմանը: Որոշ անձինք, ովքեր անցել են ՊՕԷՄ և միջամտությունից հետո ունենում են ԳԷՌԴ, բուժվում են ամենօրյա բերանային (օրալ) դեղամիջոցներով:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 19-12-2023
Վերջին վերանայում՝ 04-04-2024