Աուտիզմ (աուտիստիկ սպեկտրի խանգարում)

Աուտիզմ (աուտիստիկ սպեկտրի խանգարում)
ՀՄԴ-10 ծածկագիր F84.0. Մանկական աուտիզմ

Աուտիզմը գլխուղեղի զարգացման հետ կապված խանգարում է, որն ազդում է այլ մարդկանց ընկալման և շփման վրա՝ առաջացնելով խնդիրներ սոցիալական փոխհարաբերությունների և հաղորդակցման մեջ:​

Այս խանգարումը նաև ներառում է վարքագծի սահմանափակ և կրկնողական առանձնահատկությունները:

Ամերիկյան հոգեբույժների ասոցիացիայի հրապարակած DSM-IV ուղեցույցում աուտիզմը ներառված է աուտիստիկ սպեկտրի խանգարման ներքո: Վերջինս ներառում է աուտիզմը, Ասպերգերի համախտանիշը, մանկական դիզինտեգրատիվ խանգարումը և զարգացման տարածված (պերվազիվ) խանգարման ոչ առանձնահատուկ տեսակը:

Աուտիստիկ սպեկտրի խանգարումը սկսվում է վաղ մանկական տարիքում և ի վերջո առաջացնում հանրային գործունեության խնդիրներ, այդ թվում՝ հասակակիցների և այլ մարդկանց հետ շփումներում, դպրոցում և աշխատավայրում: Հաճախ երեխաներն աուտիզմի առաջին ախտանիշները դրսևորում են կյանքի առաջին տարում: Սակավաթիվ երեխաներ առաջին տարվա ընթացքում կարծես նորմալ զարգանում են, որից հետո 18-24 ամսականում մտնում են ետաճի (ռեգրեսիա) շրջան, երբ զարգանում են աուտիզմի ախտանիշները:

Աուտիզմի պատճառները դեռևս լիարժեք հասկանալի չեն, սակայն հետազոտությունները վկայում են, որ կարող են որոշակի նշանակություն ունենալ ժառանգական կամ միջավայրի հետ կապ ունեցող գործոններ:

Աուտիզմի վերջնական բուժում գոյություն չունի, սակայն վաղ և ինտենսիվ միջամտությունները կարող են բազմաթիվ երեխաների մոտ բերել մեծ դրական փոփոխության:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 27-06-2021