Աուտիզմ. բուժում

Աուտիզմ. բուժում
Անգլերեն անվանումը՝ Autism Treatments

Աուտիզմի ծանրության աստիճանից կախված, ընտանիքում աուտիզմով մարդ ունենալը կարող է նրա ծնողներից կամ խնամակալներից պահանջել երկարատև, եթե ոչ ողջ կյանքի ընթացքում հատուկ ուշադրություն, խնամք, ժամանակ և ջանքեր:

Որոշ ախտանիշներ և սոցիալական հմտություններ կարող են բարելավվել աջակցության կամ օժանդակության ճիշտ ընտրված մեթոդաբանությամբ և անհատականացված ծրագրերի օգնությամբ: Լավագույն արդյունքները սովորաբար ստացվում են վաղ սկսված միջամտությունների պայմաններում: Այս իմաստով, խիստ ցանկալի է, որ աուտիզմն ախտորոշվի ոչ թե ուշացած, այլ վաղ մանկական տարիքում և բուժումն էլ սկսվի հենց այդ տարիքից:

Աուտիզմ ունեցող երեխաների բուժման ժամանակ գլխավոր նպատակը հիվանդությանը բնորոշ խանգարումների և ընտանիքի անդամների հույզերի նվազեցումն է և կյանքի որակն ու գործառույթային անկախության մեծացումն է։ Երեխայի բուժմամբ պետք է զբաղվեն ոչ միայն կրթական համակարգը կամ աջակցության ծրագրերը, այլև ընտանիքը:

Աուտիզմով յուրաքանչյուր երեխա ունի իր առանձնահատկությունները, իսկ հիվանդությունն իր հերթին տարբեր երեխաների մոտ դրսևորվում է յուրովի: Սա նշանակում է, որ բուժական և աջակցության ծրագրերը պետք է համապատասխանեցվեն երեխայի անհատական առանձնահատկություններին և կարիքներին:

Լեզվի և սոցիալական հմտությունների ուսուցումը սովորաբար ներառվում է ուժեղացված և շարունակական կրթական ծրագրերի և վարքագծային բուժումների մեջ, իսկ խոսքի խանգարումների բուժումը կազմակերպվում է հաղորդակցման և շփման հմտությունների զարգացման համատեքստում: Ի լրումն, զբաղվածության թերապիան ուշադրություն է դարձնում զգայական-շարժողական զարգացմանը հատուկ մշակված տարբեր իրավիճակային և դերային խաղերի և այլ ծրագրերի միջոցով:

Որոշ դեպքերում, ըստ անհրաժեշտության կարող են նշանակվել դեղեր, որ մեղմացվեն հիվանդությանն ուղեկցող հոգեբանական ախտանիշները (օրինակ՝ դյուրագրգռություն, անքնություն կամ կրկնվող վարքագիծ): Նման դեպքերում ավելի հաճախ նշանակվում են հակադեպրեսանտներ, հոգեխթանիչներ և այլ հոգեմետ դեղեր:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 12-05-2019