Skip to main content

D-dimer - Լաբ թեստեր

D-դիմերի թեստն արյան հետազոտություն է, որը սովորաբար նշանակվում է արյան մակարդելիության հետ կապված խնդիրների առկայությունը ստուգելու համար։​

D-դիմերի բարձր մակարդակը կամ դրական թեստը նշանակում է, որ դուք կարող եք ունենալ արյան մակարդուկներ (թրոմբ):

Ի՞նչն են հետազոտում

Այս հետազոտությամբ չափվում է արյան մեջ D-դիմերի մակարդակը կամ առկայությունը, որպես դրական՝ առկա է կամ բացասական՝ բացակայում է արդյունքներ։

Արյան մակարդուկները (թրոմբ) առաջանում են այն շրջաններում, որտեղ արյունատար անոթի պատը վնասված կամ ախտահարված է, որտեղ առկա է աթերոսկլերոզ կամ արյան հոսքը դանդաղած է (օրինակ՝ անոթի երկարատև սեղմված վիճակ):

D-դիմերը սպիտակուց է, որն արտադրվում է արյան մակարդուկը տրոհելու կամ լուծելու համար։

Ինչո՞ւ է այս թեստը նշանակվում

Ձեր բժիշկը ձեզ կարող է նշանակել D-դիմերի թեստ, եթե կասկածում է, որ դուք ունեք արյան մակարդելիության հետ կապված խնդիրներ կամ ցանկանում է ժխտել նման վիճակի առկայությունը։

Արյան մակարդման հետ կապված խնդիրներից են՝

  • խորանիստ երակների թրոմբոզ, երբ երակներում ձևավորվում է արյան մակարդուկ (ավելի հաճախ՝ ոտքերի շրջանում)
  • թոքային էմբոլիա, երբ այլ օրգանների երակներում ձևավորված թրոմբից մի բեկոր պոկվում և արյան հունով տեղափոխվում է թոքային զարկերակներ՝ խցանելով դրանք
  • տարածուն ներանոթային մակարդում, որն արյան մակարդելիության ծանր խանգարում է
  • արյան մակարդում, որը պատճառվում է թունավոր օձերի որոշ տեսակների խայթոցից (օրինակ՝ շագանակագույն օձ)։

Եթե դուք բուժում եք ստանում տարածուն ներանոթային մակարդման դեմ, բժիշկը կարող է օգտագործել D-դիմերի թեստը, որ վերահսկի ձեր վիճակը և բուժման արդյունքները։

Ինչպե՞ս նախապատրաստվել այս թեստին

D-դիմերի լաբորատոր թեստը որևէ առանձնահատուկ պայման կամ պահանջ չունի: Ամեն դեպքում, մինչև արյունը հանձնելը զրուցեք ձեր բժշկի հետ:

Ձեր արդյունքների մեկնաբանումը

Նորմայից բարձր D-դիմերի մակարդակը (դրական թեստ) կարող է նշանակել, որ դուք ունեք արյան մակարդուկ։ Սակայն թեստը տվյալ է պարունակում միայն մակարդուկի առկայության հավանականության մասին, իսկ հավանական թրոմբի տեղակայման հարցը մնում է բաց։

Ավելին, կան նաև առողջական այլ խնդիրներ, որոնք բերում են D-դիմերի մակարդակի բարձրացման։ Ուստի, D-դիմերն առանձին վերցրած չի կարող դառնալ որևէ հիվանդության կամ առողջական վիճակի ախտորոշման հիմք, այլ պետք է գնահատվի այլ հետազոտություններով ստացված տվյալների հետ համակցությամբ։

Եթե D-դիմերի մակարդակը բարձր է, բժիշկը կարող է ձեզ ուղեգրել պատկերային հետազոտությունների։

D-դիմերի նորմալ (բացասական) արդյունքը կարող է վկայել այն մասին, որ ձեզ մոտ արյան մակարդման և մակարդուկների առաջացման ռիսկը ցածր է։

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

D-դիմեր թեստի մասին

Այցելեք մեր կայքի Մեդեքս-Lab բաժինը, որպեսզի իմանաք D-դիմեր թեստի մասին ավելի մանրակրկիտ տեղեկություններ։

Արյան թեստերի մասին

Կարդացեք Մեդեքս-Health բաժնի արյան հետազոտությունների ուղեցույցը, որ ընդհանուր տեղեկություններ իմանաք արյան թեստերի մասին, այդ թվում՝

  • ինչի՞ մասին հոգ տանել մինչև լաբորատորիա այցելելը
  • ի՞նչ է տեղի ունենում արյան հետազոտության ընթացքում
  • ինչպիսի՞ ճշգրություն ունեն հետազոտության արդյունքները։

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 02-06-2019
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024