Գլխապտույտ. պատճառներ

Գլխապտույտ. պատճառներ

Գլխապտույտն ունի բազմաթիվ հնարավոր պատճառներ, ներառյալ՝ ներքին ականջի խնդիրներ, ծովային հիվանդություն և դեղերի կողմնակի ազդեցություններ:

Որոշ դեպքերում գլխապտույտը պատճառվում է որևէ առողջական խնդրի պատճառով, օրինակ՝ արյան շրջանառության խանգարումներ, վարակներ կամ վնասվածքներ:

Այն, թե ինչպես է գլխապտույտը առաջացնում ձեր զգացողությունները և ինչ գործոններ են են նպաստում դրանց դրսևորմանը, կարող է դառնալ հնարավոր պատճառների հայտնաբերման բանալին: Պատճառը գտնելուն օգնում են նաև գլխապտույտի տևողությունը և դրան ուղեկցող ախտանիշները:

Գլխապտույտ առաջացնող ներքին ականջի խնդիրներ (վերտիգո)

Ձեր հավասարակշռության զգացողությունը կախված է համանուն համակարգի տարբեր օղակների համատեղ գործունեությունից, այդ թվում՝ աչքեր (օգնում են որոշելու, թե տարածության մեջ որտեղ է ձեր մարմինը և ինչպես է շարժվում), զգացողական նյարդեր (ազդանշաններ են ուղարկում դեպի գլխուղեղ ձեր մարմնի շարժումների և դիրքերի վերաբերյալ) և ներքին ականջ (պարունակում է ծանրությունը և ետևից առաջ շարժումները «զգացող» բջիջներ):

Վերտիգոն կեղծ զգացողություն է, որ կարծես շրջապատող աշխարհը պտտվում է ձեր շուրջը կամ շարժվում է: Ներքին ականջի խանգարումների ժամանակ գլխուղեղը ստանում է ազդանշաններ, որոնք չեն համապատասխանում աչքերից և զգացողական նյարդերից ստացած մյուս ազդանշաններին: Վերտիգոն ի հայտ է գալիս որպես գլխուղեղի կողմից այսպիսի «խառնաշփոթը» դիմակայելու արդյունք:

  • Բարորակ պարոքսիզմալ դիրքային վերտիգո (ԲՊԴՎ). այս հիվանդությունն առաջացնում է կարճատև (մինչև 1 րոպե տևող), սակայն խիստ արտահայտված վերտիգո՝ պտույտի կեղծ զգացողություններ, հատկապես գլխի շարժումներից հետո (օրինակ՝ անկողնում շրջվելիս կամ գլխի դիրքը կտրուկ փոփոխելիս): ԲՊԴՎ-ն վերտիգոյի ամենատարածված պատճառն է:
  • Վարակ. վեստիբուլյար նյարդի վիրուսային վարակը (վեստիբուլյար նևրիտ) կարող է առաջացնել ուժեղ կայուն վերտիգո: Եթե ունեք հանկարծակի լսողության կորուստ, պատճառը կարող է լինել լաբիրինթիտը:
  • Մենյերի հիվանդություն. այս հիվանդության հիմքում ներքին ականջում ավելցուկային կուտակումներն են: Մենյերի հիվանդությունը բնորոշվում է վերտիգոյի հանկարծակի դրվագներով, որոնք կարող են շարունակվել մինչև մի քանի ժամ: Դուք նաև կարող եք նշել լսողության կորուստ, ականջում «զնգոց» (տինիտուս) կամ փակվածության զգացողություն:
  • Միգրեն. այս հիվանդությամբ մարդիկ կարող են ունենալ վերտիգոյի կամ այլ տեսակի գլխապտույտի դրվագներ նույնիսկ առանց միգրենին բնորոշ գլխացավերի: Վերտիգոյի դրվագները կարող են տևել մի քանի րոպեից մինչև ժամեր և կապված լինել գլխացավի, ինչպես նաև լույսի կամ աղմուկի նկատմամբ գերզգայունության հետ:

Գլխապտույտ առաջացնող արյան շրջանառության խնդիրներ

Դուք կարող եք ունենալ գլխապտույտ, «ընկնելու» զգացողություն կամ հավասարակշռության կորուստ, եթե ձեր սիրտը բավարար արյուն չի մղում դեպի գլխուղեղ:

Գլխապտույտի առաջացման այլ պատճառներ

Ռիսկի գործոններ

Գլխապտույտի առաջացման ռիսկը բարձրացնող գործոններից են՝

  • տարիք. մեծ տարիքի չափահասների մոտ բարձրանում է գլխապտույտով և հավասարակշռության խախտումով ուղեկցվող հիվանդությունների զարգացման ռիսկը, ինչպես նաև տարիքով մարդիկ սովորաբար ընդունում են տարբեր դեղամիջոցներ, որոնց կողմնակի ազդեցությունների մեջ գլխապտույտը տարածված է
  • անցյալում գլխապտույտի դրվագ. ապագայում գլխապտույտի առաջացման հավանականությունը բարձրանում է, եթե անցյալում ունեցել եք նման դրվագներ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 14-11-2022