Արգանդի միոմա. ախտանիշներ

Արգանդի միոմա. ախտանիշներ

​Արգանիդի միոմա (ֆիբրոիդ) ունեցող բազմաթիվ կանայք որևէ գանգատ չեն նշում:

Եթե արգանդի միոման առաջացնում է ախտանիշներ, դրանք սովորաբար կախված են տեղակայումից, չափսերից և միոմաների քանակից՝

Արգանդի միոման հազվադեպ կարող է առաջացնել սուր ցավ, եթե չափսերով գերակշռում է առկա արյան հոսքին, որի պատճառով սկսում է քայքայվել:

Միոմաները սովորաբար դասակարգվում են ըստ տեղակայման։

  • Ներմկանային (ինտրամուրալ) միոմաներն աճում են արգանդի մկանային պատի հաստության մեջ: Սա ամենահաճախ հանդիպող տեսակն է։
  • Ենթալորձային (սուբմուկոզ միոմաները գտնվում են արգանդի ներսի մակերևույթին (լորձաթաղանթի տակ) և կարող են մեծանալ դեպի ներս՝ ձևախախտելով արգանդի խոռոչը։
  • Ենթաշճային (սուբսերոզ) միոմաները գտնվում են արգանդի մակերեսին (շճաթաղանթի տակ) և կարող են մեծանալ արգանդի սահմաններից դուրս:

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Այցելեք բժշկին, եթե ունեք՝

Դիմեք անհետաձգելի բուժօգնության, եթե ունեք հանկարծակի սկսված առատ հեշտոցային արյունահոսություն կամ սուր կոնքային ցավեր:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 15-07-2021