Skip to main content

Ախտորոշում - Աճուկային էպիդերմոֆիտիա

Ձեր բժիշկը, հավանաբար, կկարողանա ախտորոշել աճուկային էպիդերմոֆիտիան՝ զննելով ցանը:

Եթե ախտորոշումը վերջնական չէ, ձեր բժիշկը կարող է մաշկի ախտահարված շրջանից քերուկ վերցնել՝ լաբորատոր հետազոտության համար:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 01-08-2023
Վերջին վերանայում՝ 04-04-2024