Ժիլբերտի համախտանիշ. ախտորոշում
Ժիլբերտի համախտանիշ. ախտորոշում

Բժիշկը կարող է կասկածել Ժիլբերտի համախտանիշ, եթե ունեք անբացատրելի դեղնուկ կամ եթե արյան բիլիռուբինի մակարդակը բարձրացած է:

Էնդոկարդիտ. ախտորոշում
Էնդոկարդիտ. ախտորոշում
Դիսեմինացված ներանոթային մակարդում. ախտորոշում
Դիսեմինացված ներանոթային մակարդում. ախտորոշում