Դիսեմինացված ներանոթային մակարդում. ախտորոշում
Դիսեմինացված ներանոթային մակարդում. ախտորոշում

Դիսեմինացված (տարածուն) ներանոթային մակարդման (ԴՆՄ) համախտանիշի վաղ ախտորոշումը կարող է մարդկային կյանք փրկել:

Լեյկոզ. ախտորոշում
Լեյկոզ. ախտորոշում
Քաղցկեղ. ախտորոշում
Քաղցկեղ. ախտորոշում