Skip to main content

Երիկամային թեստեր - Լաբորատոր թեստեր

Երիկամները արյունը զտում են նյութափոխանակության արգասիքներից՝ թափոնային նյութերից և կարգավորում օրգանիզմի ջրաաղային հավասարակշռությունը:

Երիկամների արդյունավետ գործունեությունը կարող է խանգարվել տարբեր պատճառներից: Դրանք կարող են լինել ինչպես երիկամների ախտահարման, այնպես էլ արտաերիկամային հիվանդությունների և վիճակների պատճառով: Երիկամների գործունեության թեստերը օգնում են ձեր բժշկին, որ գնահատի տվյալ պահին ձեր երիկամների գործառույթները և հսկի դրանք ժամանակի ընթացքում:

Երիկամների գործունեությունը կարելի է ստուգել արյան և մեզի մի շարք թեստերով: Այս թեստերն այլ կերպ անվանում են երիկամային (ռենալ) թեստեր, երիկամային (ռենալ) պրոֆիլ կամ երիկամային (ռենալ) պանել:

Ի՞նչն են հետազոտում

Երիկամների գործունեությունը գնահատող հիմնական թեստերն են՝

 • արյան միզանյութ և կրեատինին, որոնք այլ կերպ անվանում են մնացորդային ազոտի թեստեր
 • մեզում ալբումին և կրեատինին, որը թույլ է տալիս նաև հաշվարկել ալբումին/կրեատինին գործակիցը
 • կծիկային ֆիլտրացիայի արագություն:

Այլ հետազոտություններից են՝

 • մեզի թեստ, օրինակ՝ մեզի ընդհանուր քննություն, որը թույլ է տալիս չափել ձեր մեզի տեսակարար կշիռը, լեյկոցիտները, էրիթրոցիտները, սպիտակուցը, մեզի թթվայնությունը, նյութափոխանակության որոշ արգասիքներ (բիլիռուբին, ուռոբիլինոգեն, կետոններ), իսկ մեզի նստվածքի մանրադիտակային հետազոտությամբ՝ նաև այլ լրացուցիչ ցուցանիշներ
 • արյան էլեկտրոլիտներ, սովորաբար՝ իոնական նատրիում, կալիում, քլորիդներ կամ բիկարբոնատներ
 • արյան ընդհանուր հետազոտություն՝ արյան ձևավոր տարրերի քանակ, լեյկոցիտների տարբեր տեսակների բացարձակ թվեր և տոկոսային հարաբերություններ (լեյկոգրամա կամ լեյկոֆորմուլա) և այլն:

Ինչո՞ւ է այս թեստը նշանակվում

Երիկամների գործունեության թեստերը շատ կարևոր են դիաբետով, բարձր արյան ճնշմամբ կամ սրտանոթային հիվանդություններով մարդկանց համար: Բժիշկը կարող է նշանակել ռենալ թեստերը, եթե՝

 • կասկածում է, որ ձեր երիկամները նորմալ չեն գործում
 • դուք ունեք երիկամային որևէ հիվանդություն, որի բուժումն ունի երկարատև հսկողության կարիք
 • անհանգստացած է ձեր արյան մեջ կալիումի և այլ էլեկտրոլիտների (իոնների) շեղված արդյունքներից
 • դուք ընդունում եք դեղամիջոցներ, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն թողնել ձեր երիկամների գործունեության վրա:

Ինչպե՞ս նախապատրաստվել այս հետազոտությանը

Եթե ձեր բժիշկը որևէ կոնկրետ ցուցում չի տվել, ապա որևէ նախապատրաստություն պետք չէ:

Ձեր արդյունքների մեկնաբանումը

Միզանյութի կամ կրեատինինի շեղված՝ նորմայից բարձր մակարդակները կարող են վկայել երիկամների սուր կամ քրոնիկ ախտահարման մասին:

Էլեկտրոլիտների (իոններ) մակարդակի շեղումներն ի հայտ են գալիս տարբեր, այդ թվում՝ երիկամային հիվանդությունների ժամանակ: Դրանք կարող են շեղվել նաև երկար ժամանակ միզամուղներ կամ այլ դեղեր ընդունելիս:

Կարևոր է, որ դուք ձեր բժշկի հետ քննարկեք հետազոտության արդյունքները:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Երիկամների գործունեության թեստերի մասին

Այցելեք մեր կայքի Մեդեքս-Lab բաժինը, որ իմանաք երիկամային թեստերի մասին ավելի մանրակրկիտ տեղեկություններ։

Արյան հետազոտության մասին

Կարդացեք Մեդեքս-Health բաժնի արյան թեստերի ուղեցույցը, որպեսզի ընդհանուր տեղեկություններ իմանաք արյան թեստերի մասին, այդ թվում՝

 • ինչի՞ մասին հոգ տանել մինչև լաբորատորիա այցելելը
 • ի՞նչ է տեղի ունենում արյան հետազոտության ընթացքում
 • ինչպիսի՞ ճշգրություն ունեն հետազոտության արդյունքները։

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 05-05-2018
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024