Լեյկոզ. ախտանիշներ

Լեյկոզ. ախտանիշներ

Լեյկոզի ախտանիշները սկզբում մեղմ են, սակայն ժամանակի ընթացքում աստիճանաբար ծանրանում են։

Ծանոթացեք նաև այս հոդվածի հետ ուղղակիորեն կապված այլ նյութերի հետ:

Քրոնիկ (դանդաղ զարգացող) լեյկոզների ժամանակ ախտանիշները կարող են բացակայել, իսկ հիվանդությունը՝ հայտնաբերվել պատահականորեն արյան ընդհանուր հետազոտությամբ։

Լեյկոզի ախտանիշները կախված են ախտահարված լեյկոցիտների թվից և այն հանգամանքից, թե որտեղ են դրանք կուտակվում։

Սուր (արագ զարգացող) լեյկեմիայի ժամանակ ախտահարված լեյկոցիտները արագորեն բազմանում են, մուտք գործում և խառնվում արյան առողջ բջիջներին, որոնց տեսակարար կշիռն արյան մեջ պակասում է։ Արդյունքում տուժում է առողջ բջիջների կատարած գործունեությունը։

Քրոնիկ լեյկոզի ժամանակ ախտահարված լեյկոցիտները արյան մեջ պահպանվում են երկար ժամանակ և կուտակվում արյան մեջ, ոսկրածուծում և այլ օրգաններում։

Լեյկոզի հիմնական ախտանիշները

Լեյկոզի ժամանակ ավելի հաճախ դրսևորվում են հետևյալ ախտանիշները՝

  • ընդհանուր թուլության և հոգնածության զգացում
  • անեմիայի կամ սակավարյունության նշաններ (գունատություն, թուլություն, հևոց)
  • կրկնվող վարակային հիվանդություններ, օրինակ՝ ստոմատիտներ, վերքերի և քերծվածքների թարախակալում
  • կապտուկների և արյունահոսության հակում։

Լեյկոզի այլ ախտանիշները

Լեյկոզի ավելի հազվադեպ հանդիպող ախտանիշներից են՝

Եթե ձեզ մոտ նկատել եք այս ախտանիշներից մեկնումեկը, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք ունեք լեյկոզ։ Սակայն, եթե անհանգստանում եք, կարող եք դիմել ձեր բժշկին։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021