Լեյկոզ. ախտորոշում

Լեյկոզ. ախտորոշում

Լեյկոզի ախտանիշների մեծ մասն ընդհանուր բնույթի է և կարող է հանդես գալ նաև մի շարք այլ հիվանդությունների ժամանակ։

Ծանոթացեք նաև այս հոդվածի հետ ուղղակիորեն կապված այլ նյութերի հետ:

Ահա թե ինչու լեյկոզի առկայությունը հաստատելու համար անհրաժեշտ է լինում դիմել մի շարք ախտորոշիչ հետազոտությունների։

Բժիշկն ամենայն հավանականությամբ ձեզ հետ զրուցելուց և ձեզ զննելուց հետո կառաջարկի արյան ընդհանուր հետազոտություն՝ արյան ձևավոր տարրերի և լեյկոցիտների առանձին տեսակների թվի հաշվարկ։ Եթե այս հետազոտությամբ ախտահարված լեյկոցիտների (արյան սպիտակ գնդիկներ) թիվը եղավ բարձր, իսկ առողջ բջիջների թիվը՝ ցածր, ապա երկրորդ փուլով ձեզ կուղեգրեն մի շարք այլ հետազոտությունների՝ լեյկոզի ախտորոշումը հաստատելու կամ ժխտելու համար։

Լեյկոզի հետազոտություններ

Լեյկոզի ախտորոշումը հաստատող հետազոտություններից են՝

  • ոսկրածուծի բիոպսիա, երբ ասեղով վերցվում է ձեր ոսկրածուծի նմուշը և ենթարկվում մանրադիտակային և գենետիկ հետազոտության
  • գոտկային պունկցիա, երբ գոտկային շրջանից ասեղով վերցվում է ողնուղեղային հեղուկի նմուշ և ենթարկվում մանրադիտակային հետազոտության՝ հայտնաբերելու ախտահարված լեյկոցիտներ
  • ավշային գեղձերի բիոպսիա, երբ հեռացվում է այտուցված և պնդացած ավշային գեղձը և ենթարկվում մանրադիտակային հետազոտության։

Լեյկոզի շրջանները

Լեյկոզի «շրջանները» կամ «փուլերը» նկարագրում են, թե ինչ աստիճանով է հիվանդությունն ազդել մարդու գործունեության վրա։ Բժիշկը կարող է նշանակել կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն, համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԿՏ) կամ գոտկային պունկցիա, որ գնահատի լեյկեմիայի տարածման չափը։ Ձեզ կարող են առաջարկել նաև արյան քրոմոսոմային հետազոտություն։

Սուր լիմֆոբլաստիկ և սուր միելոիդային լեյկոզի ժամանակ տարբերում են չբուժված, մեղմացման (ռեմիսիա) և սրացման («վերադարձի») շրջաններ։

Քրոնիկ միելոիդային լեյկոզի դեպքում առանձնացնում են հիվանդության զարգացման 5 փուլ՝ 0-ից մինչև IV։ Հիվանդության ընթացքը կարող է նկարագրվել նաև ըստ շրջանների՝ «քրոնիկ» (երբ բլաստները բացակայում են), «արագացված» (երբ լեյկոզի զարգացումը հանկարծակի փոփոխվում է) և «բլաստային» (երբ առաջանում են մեծ թվով երիտասարդ արյան բջիջներ, որոնք վատթարացնում են հիվանդության ախտանիշները)։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 16-02-2021