Skip to main content

Պատճառներ - Միոդիստրոֆիա

Որոշակի գեներ ներգրավված են մկանաթելերը պաշտպանող սպիտակուցների արտադրության մեջ:

Մկանային դիստրոֆիան զարգանում է, երբ այդ գեներից մեկնումեկը թերի է:

Մկանային դիստրոֆիայի յուրաքանչյուր ձև առաջանում է հիվանդության այդ տեսակին հատուկ գենետիկական մուտացիայով: Ընդ որում, այս մուտացիաների մեծ մասը ժառանգական է:

Ռիսկի գործոններ

Մկանային դիստրոֆիան առաջանում է երկու սեռերի և բոլոր տարիքի և ռասայի մարդկանց մոտ: Այնուամենայնիվ, ամենատարածված տեսակը՝ Դյուշենը, սովորաբար հանդիպում է երիտասարդ տղաների շրջանում: Մկանային դիստրոֆիայի ընտանեկան պատմություն ունեցող մարդիկ ունեն հիվանդության զարգացման կամ երեխաներին փոխանցելու ավելի բարձր ռիսկ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 04-07-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024