Ադենոիդէկտոմիա (ադենոիդ վեգետացիաների հեռացում)
Ադենոիդէկտոմիա (ադենոիդ վեգետացիաների հեռացում)

Ադենոիդէկտոմիան ադենոիդների՝ երեխաների քթի հետին շրջանում առկա փափուկ հյուսվածքային գերաճի վիրահատական հեռացումն է:

Սեռական հերպես. բուժում
Արգանդի պարանոցի քաղցկեղ. բուժում
Արգանդի պարանոցի քաղցկեղ. բուժում