Skip to main content

Բարդություններ - Ցայլոջիլ

Ցայլքի ոջիլներով վարակումը սովորաբար կարելի է բուժել ողջիլները ոչնչացնող լոսյոնով կամ գելով:

Այնուամենայնիվ, երբեմն ցայլոջիլը կարող է հանգեցնել որոշ բարդությունների:

  • Գունաթափված մաշկ. գունատ կապույտ բծեր կարող են զարգանալ այնտեղ, որտեղ ցայլոջիլներն անընդհատ սնվում են:
  • Երկրորդային վարակներ. եթե ​​քոր առաջացնող ոջիլների խայթոցների պատճառով դուք քերծում եք ինքներդ ձեզ, այդ վերքերը կարող են վարակվել:
  • Աչքի գրգռում. երեխաների մոտ, որոնց թարթիչների վրա կան ցայլոջիլներ, կարող է զարգանալ վարդագույն աչքի տեսակ (կոնյուկտիվիտ):

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 04-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 05-04-2024