Skip to main content

Եթե ունեք ցայլքի ոջիլներ, կարող եք զգալ ուժեղ քոր ձեր սեռական շրջանում:

Ցայլքի ոջիլները կարող են մարմնի կոպիտ մազերով տարածվել այլ շրջաններ, այդ թվում՝

  • ոտքեր
  • կրծքավանդակ
  • թևատակեր
  • մորուք կամ բեղ
  • թարթիչներ կամ հոնքեր, ավելի հաճախ՝ երեխաների մոտ:

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Ցայլոջիլի կապակցությամբ դիմեք բժշկական խորհրդատվության, եթե՝

  • առանց դեղատոմսի վաճառվող ապրանքները չեն սպանում ոջիլները
  • դուք հղի եք
  • դուք ունեք մաշկի վարակված քերծվածքներ՝ առաջացած քորից:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 04-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024