Skip to main content

Ինքնօգնություն - Ցայլոջիլ

Դուք կարող եք ազատվել ցայլոջիլներից համբերատար, մանրակրկիտ մոտեցմամբ, որը ներառում է ինքներդ ձեզ և ցանկացած անձնական իրերի մաքրումը, որը կարող է աղտոտված լինել:

Այս քայլերը կարող են օգնել ձեզ վերացնելու ոջիլային վարակները:

  • Օգտագործեք լոսյոններ և շամպուններ. ընտրեք մի քանի սովորական լոսյոնների և շամպունների միջից այն ապրանքները (Նիքս և այլն), որոնք նախատեսված են ոջիլները ոչնչացնելու համար: Օգտագործեք ապրանքն ըստ պիտակի հրահանգների: Ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել կրկնել բուժումը 7-ից 10 օր հետո:
  • Լվացեք աղտոտված իրերը. բուժումից երկու օր առաջ լվացեք օգտագործված անկողնային պարագաները, հագուստը և սրբիչները: Օգտագործեք տաք օճառաջուր՝ առնվազն 54°C (130 F) և չորացրեք դրանք բարձր ջերմությամբ առնվազն 20 րոպե:
  • Չոր (քիմիական) մաքրեք կամ փակեք չլվացվող իրերը. եթե ​​դուք չեք կարող որևէ բան լվանալ, թող այն քիմմաքրվի կամ դրեք հերմետիկ տոպրակի մեջ երկու շաբաթվա ընթացքում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 04-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024