Skip to main content

Եթե ոջիլի դեմ վաճառվող սովորական լոսյոնները կամ շամպունները, որոնք պարունակում են 1% Պերմետրին (Նիքս) կամ Պիրետրին, չեն ոչնչացնում ձեր ցայլքի ոջիլները, ձեր բժիշկը կարող է նշանակել ավելի ուժեղ բուժում:

  • Մալաթիոն. դուք քսում եք այս լոսյոնն ախտահարված հատվածին և լվանում այն ​​8-ից 12 ժամ հետո:
  • Իվերմեկտին (Ստրոմեկտոլ). այս դեղն ընդունվում է որպես երկու դեղահաբ: Երկրորդ դեղաչափը խմվում է 10 օր անց, եթե առաջին դեղաչափը չի օգնել:
  • Թարթիչների և հոնքերի բուժում. եթե ​​թարթիչներում և հոնքերում հայտնաբերվում են ցայլոջիլներ, դրանք կարող եք դրանք բուժել՝ գիշերը բամբակյա ձողիկով զգուշությամբ քսելով և առավոտյան լվանալով նավթային ժելեն: Այս բուժումը կարող է անհրաժեշտ լինել կրկնել մի քանի շաբաթ և կարող է գրգռել աչքերը, եթե սխալ օգտագործվի: Եթե ​​հայտնաբերվեն միայն մի քանի կենդանի ոջիլներ և ձվիկներ (անիծներ), դուք կարող եք դրանք հեռացնել սանրով կամ ձեր եղունգներով: Եթե ​​լրացուցիչ բուժում է անհրաժեշտ, ձեր բժիշկը կարող է նշանակել տեղային քսուք:

Մարմնի բոլոր մազոտ հատվածները պետք է մանրակրկիտ ստուգվեն և բուժվեն, քանի որ ոջիլները բուժված տարածքներից կարող են տեղափոխվել մարմնի այլ մազոտ մասեր: Սափրվելը չի ​​ազատվի ցայլոջիլներից:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 04-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024