Skip to main content

Պատճառներ - Ռեյի սինդրոմ

Ռեյի համախտանիշի հետ առավել հաճախ կապված է վիրուսային հիվանդության ժամանակ Ասպիրինի օգտագործումը, սակայն այս վիճակի ճշգրիտ պատճառը հայտնի չէ:

Հավանաբար, մի քանի գործոններ կարող են դեր խաղալ:

Որոշ դեպքերում Ռեյի համախտանիշի ախտանշանները կարող են պայմանավորված լինել մեկ այլ առողջական վիճակով, ինչպիսին է հիմքում ընկած նյութափոխանակության (մետաբոլիկ) խանգարումը: Սա կարող է առաջանալ նույնիսկ առանց Ասպիրինի օգտագործման:

Այս հազվադեպ խանգարումներից ամենահաճախը միջին շղթայի ացիլ-CoA դեհիդրոգենազի (MCAD) անբավարարությունն է: MCAD-ի անբավարարությունը ճարպաթթուների օքսիդացման խանգարում է: Ճարպաթթուների օքսիդացման խանգարումները ժառանգական մետաբոլիկ խանգարումների խումբ են, որոնց դեպքում օրգանիզմը չի կարողանում քայքայել ճարպաթթուները: Դա տեղի է ունենում այն պատճառով, որ ֆերմենտը բացակայում է կամ ճիշտ չի աշխատում: Ճարպաթթվի օքսիդացման խանգարում ունեցող մարդկանց մոտ Ասպիրինի օգտագործումը վիրուսային հիվանդության ժամանակ ավելի հավանական է, որ առաջացնի Ռեյի համախտանիշի ախտանիշներ: Սքրինինգ թեստը կարող է որոշել, թե արդյոք ձեր երեխան ունի ճարպաթթուների օքսիդացման խանգարում:

Ռեյի համախտանիշը կարող է զարգանալ հատկապես գրիպից կամ ջրծաղիկից հետո:

Որոշ տոքսինների ազդեցությունը, ինչպիսիք են միջատասպանները, թունաքիմիկատները և ներկերի լուծիչները, կարող են առաջացնել Ռեյեի համախտանիշի նման ախտանիշներ: Սակայն այս թույները չեն առաջացնում Ռեյի համախտանիշ:

Ռիսկի գործոններ

Հետևյալ գործոնները, սովորաբար, երբ դրանք ի հայտ են գալիս միասին, կարող են մեծացնել ձեր երեխայի մոտ Ռեյի համախտանիշի զարգացման ռիսկը:

  • Ասպիրինի օգտագործում վիրուսային վարակների բուժման համար, ինչպիսիք են գրիպը, ջրծաղիկը կամ վերին շնչուղիների վարակը
  • Մետաբոլիկ խանգարում ունենալը, որը կարող է ներառել ճարպաթթուների օքսիդացման խանգարումը կամ միտոքոնդրիալ գործառույթի այլ խանգարումը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 22-04-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024