Skip to main content

RF - Լաբորատոր թեստեր

Ռևմատոիդ գործոնի կամ RF թեստը աուտոիմուն բորբոքային հիվանդությունների մարկեր համարվող լաբորատոր թեստ է:

Ի՞նչն են հետազոտում

Ռևմատոիդ գործոնի (RF) թեստը չափում է արյան մեջ այս նյութի մակարդակը: Ռևմատոիդ գործոնները սպիտակուցներ են, որոնք արտադրվում են ձեր իմունային համակարգի կողից: Այս համակարգը տարբեր, հաճախ՝ անհայտ պատճառներով կարող է «գրոհել» և ախտահարել սեփական առողջ հյուսվածքները:

Արյան մեջ ռևմատոիդ գործոնների բարձր մակարդակներն ավելի հաճախ կապված են աուտոիմուն խանգարումների հետ, ինչպիսիք են ռևմատոիդ արթրիտը և Շյոգրենի համախտանիշը: Սակայն RF-ը կարող է հայտնաբերվել նաև որոշ առողջ մարդկանց մոտ, ինչպես նաև որևէ աուտոիմուն խանգարմամբ մարդկանց մոտ կարող են գրանցվել RF-ի նորմալ մակարդակներ:

Ինչո՞ւ է այս թեստը նշանակվում

RF թեստը հանդիսանում է մի խումբ արյան թեստերից մեկը, որոնք հիմնականում նշանակվում են ռևմատոիդ արթրիտն ախտորոշելիս: Այլ թեստերից են՝

 • հակակորիզային հակամարմին (ANA)
 • հակա-ցիկլիկ ցիտրուլինային պեպտիդի հակամարմիններ (anti-CCP)
 • C-ռեակտիվ սպիտակուց (CRP)
 • էրիտրոցիտների նստման արագություն (ESR):

Արյան մեջ RF-ի մակարդակը նաև կարող է բժշկին օգնել համապատասխան բուժման տարբերակ ընտրելիս:

Ինչպե՞ս նախապատրաստվել այս հետազոտությանը

RF թեստը պահանջում է ձեր երակային արյան քիչ քանակության նմուշ (մինչև 3-4 մլ): Ցանկալի է լաբորատորիա այցելել քաղցած վիճակում և հետևել բժշկի մյուս հրահանգներին (օրինակ, որոշ դեղեր կարող են բարձրացնել RF-ի մակարդակը):

Ձեր արդյունքների մեկնաբանումը

Դրական RF թեստը վկայում է, որ ձեր արյան մեջ հայտնաբերվել է ռևատոիդ գործոնի բարձր մակարդակ, որը սերտորեն կապված է աուտոիմուն խանգարումների, մասնավորապես՝ ռևմատոիդ արթրիտի հետ: Սակայն կան տարբեր այլ հիվանդություններ և վիճակներ, որոնք նույնպես կարող են բերել այս գործոնի հայտնաբերման, օրինակ՝

 • քաղցկեղային հիվանդություններ (չարորակ նորագոյացություններ)
 • քրոնիկ վարակներ
 • թոքի բորբոքային հիվանդություններ, օրինակ՝ սարկոիդոզ
 • խառը շարակցական հյուսվածքի հիվանդություն
 • Շյոգրենի համախտանիշ
 • համակարգային կարմիր գայլախտ (լուպուս)։

Որոշ առողջ մարդկանց, հատկապես՝ մեծ տարիքովների մոտ անհայտ պատճառներով նույնպես կարող է գրանցվել բարձր RF: Նույն կերպ, ռևմատոիդ արթրիտով որոշ մարդկանց մոտ ռևմատոիդ գործոնը կարող է լինել նորմայի սահմաններում:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

RF թեստի մասին

Այցելեք մեր կայքի Մեդեքս-Lab բաժինը, որ իմանաք RF թեստի մասին ավելի մանրակրկիտ տեղեկություններ։

Արյան հետազոտության մասին

Կարդացեք Մեդեքս-Health բաժնի արյան թեստերի ուղեցույցը, որպեսզի ընդհանուր տեղեկություններ իմանաք արյան թեստերի մասին, այդ թվում՝

 • ինչի՞ մասին հոգ տանել մինչև լաբորատորիա այցելելը
 • ի՞նչ է տեղի ունենում արյան հետազոտության ընթացքում
 • ինչպիսի՞ ճշգրություն ունեն հետազոտության արդյունքները։

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 12-02-2021
Վերջին վերանայում՝ 08-04-2024