Skip to main content

Պատճառներ - Շիզոաֆեկտիվ խանգարում

Շիզոաֆեկտիվ խանգարման ճշգրիտ պատճառները շարունակվում են ուսումնասիրվել։

Բոլոր դեպքերում, գենետիկան (ժառանգականությունը) հավանաբար ունի որոշակի դերակատարություն։

Ռիսկի գործոններ

Շիզոաֆեկտիվ խանգարման զարգացման ռիսկը մեծացնող գործոնները ներառում են հետևյալը։

  • Մերձավոր արյունակից ունենալը, ինչպիսիք են ծնողները, եղբայրները կամ քույրերը, ովքեր ունեն շիզոաֆեկտիվ խանգարում։
  • Սթրեսային իրավիճակների կամ իրադարձությունների հետ առնչվելը, որոնք կարող են հրահրել ախտանիշները։
  • Տրամադրության վրա ազդող դեղամիջոցներ կամ թմրամիջոցներ օգտագործելը, որոնք կարող են վատթարացնել արդեն առկա խանգարման ախտանիշները։

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 08-08-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024