Skip to main content

Բարդություններ - Շիզոաֆեկտիվ խանգարում

Շիզոաֆեկտիվ խանգարումով մարդիկ ենթարկվում են հետևյալ բարդությունների մեծացած ռիսկին։

  • Ինքնասպանություն (սուիցիդ), ինքնասպանության փորձեր կամ ինքնասպանության մտքեր
  • օտարում շրջապատից (սոցիալական մեկուսացում)
  • ընտանեկան և միջանձնային հակասություններ
  • գործազրկություն
  • տագնապային խանգարում
  • ալկոհոլի և այլ հոգեներգործուն նյութերի օգտագործմամբ պայմանավորված խնդիրներ
  • լուրջ առողջական խնդիրներ
  • աղքատություն և անօթևան դառնալը։

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 08-08-2023
Վերջին վերանայում՝ 07-04-2024