Skip to main content

Պատճառներ - Սպլենոմեգալիա

Բազմաթիվ վարակներ և հիվանդություններ կարող են բերել փայծաղի մեծացման կամ սպլենոմեգալիայի:

Բուժումից կախված, սպլենոմեգալիան կարող է կրել ժամանակավոր բնույթ:

Փայծաղի մեծացման նպաստող գործոններից են՝

 • վիրուսային վարակներ, օրինակ՝ մոնոնուկլեոզ
 • բակտերիալ վարակներ, օրինակ՝ սիֆիլիս կամ էնդոկարդիտ
 • մակաբուծային վարակներ, օրինակ՝ մալարիա
 • լյարդի ցիռոզ և լյարդի ախտահարմամբ ընթացող այլ հիվանդություններ (նման դեպքերում կարող է մեծանալ նաև լյարդը, լյարդի և փայծաղի միաժամանակյա մեծացումը կոչվում է հեպատոսպլենոմեգալիա)
 • հեմոլիտիկ անեմիայի տարբեր տեսակներ` հիվանդություն, որն ընթանում են արյան կարմիր բջիջների վաղ քայքայմամբ
 • արյան քաղցկեղներ, օրինակ՝ լեյկեմիա (լեյկոզ) և միելոպրոլիֆերատիվ նորագոյացություններ, օրինակ՝ Հոջկինի հիվանդություն
 • նյութափոխանակության խանգարումներ, օրինակ՝ Գաուչերի և Նիման-Պիկի հիվանդություններ
 • փայծաղի կամ լյարդի երակների վրա ճնշում կամ արյան մակարդուկներով դրանց խցանում:

Ինչպե՞ս է փայծաղը գործում

Փայծաղը տեղադրված է որովայնի ձախ կողմում՝ կողաղեղի տակ (ձախ թուլակող), ստամոքսի հարևանությամբ: Այն փափուկ սպունգանման օրգան է, որը պատասխանատու է մի քանի կարևորագույն գործառույթների համար՝

 • արյան հունից հին, վնասված կամ մահացած արյան բջիջների զտում
 • վարակների կանխարգելում արյան սպիտակ բջիջների (լիմֆոցիտներ) արտադրելու և հիվանդություն առաջացնող միկրոօրգանիզմների դեմ պայքարի առաջին օղակն ապահովելու միջոցով
 • արյան կարմիր բջիջների (էրիթրոցիտներ) և արյան մակարդման գործընթացներին օգնող թիթեղիկների (թրոմբոցիտներ) պահեստավորում:

Մեծացած փայծաղի պայմաններում խանգարվում են այս կենսական գործառույթներից յուրաքանչյուրը: Երբ փայծաղը մեծանում է, սկսում է արյան հունից զտել ոչ միայն փոփոխված, այլև նորմալ արյան կարմիր բջիջները՝ նվազեցնելով արյան հետ շրջանառող առողջ բջիջների քանակը: Մեծացած փայծաղում նաև սկսում են «արգելափակվել» մեծ քանակով արյան թիթեղիկներ:

Մեծացած փայծաղում կուտակված մեծաքանակ արյան կարմիր բջիջները և թիթեղիկներն ի վերջո «խցանում են» փայծաղը և ազդում նորմալ գործունեության վրա: Մեծացած փայծաղը կարող է նույնիսկ գերազանցել իր սեփական արյունամատակարարումը՝ բերելով օրգանի սեկցիաների հետագա վնասման:

Ռիսկի գործոններ

Ցանկացած մարդու մոտ ցանկացած տարիքում կարող է զարգանալ փայծաղի մեծացում, սակայն որոշ խմբերի մոտ ռիսկն ավելի բարձր է, օրինակ՝

 • վարակներ, օրինակ՝ մոնոնուկլեոզ ունեցող երեխաներ և երիտասարդ չափահասներ
 • Գաուչերի հիվանդությամբ, Նիման-Պիկի հիվանդությամբ կամ լյարդի և փայծաղի ախտահարմամբ ընթացող այլ ժառանգական նյութափոխանակության խանգարումներով մարդիկ
 • այնպիսի տարածաշրջաններում ապրող կամ ճանապարհորդող մարդիկ, որտեղ մալարիան տարածված է:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 26-05-2021
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024