Ագլյուտինացիոն թեսթեր

Հապավում

Անվանում

Հակիրճ ներկայացում

АВՕ

Արյան խումբ

Ըստ АВ0 համակարգի արյան խմբի պատկանելիության որոշում:

RF

Ռևմատոիդ գործոն

Ռևմատոիդ գործոնը սեփական G դասի իմունոգլոբուլինների նկատմամբ հակամարմիններն են:

ASO

Հակաստրեպտոլիզին Օ

Հակաստրեպտոլիզին Օ-ն օրգանիզմում ստրեպտոկոկային վարակի առկայության մարկերն է:

CRP

C-ռեակտիվ սպիտակուց

C-ռեակտիվ սպիտակուցը բորբոքումների, նեկրոզի կամ վնասվածքների դեպքում գրանցվող հյուսվածքների ախտահարման սուր փուլի սպիտակուցներից ամենազգայուն և ամենաարագ ցուցանիշն է: