Վիժում
Վիժում

Վիժումը մինչև 20 շաբաթական հղիության ինքնաբուխ (ոչ արհեստական) ընդհատումն է: