Արտաարգանդային հղիություն
Արտաարգանդային հղիություն

Հղիությունը սկսվում է բեղմնավորված ձվաբջջից: