Վիժում

Վիժումը մինչև 20 շաբաթական հղիության ինքնաբուխ (ոչ արհեստական) ընդհատումն է:

Վիժումը (ռուսերեն՝ выкидыш) սովորաբար տեղի է ունենում ձեր հսկողությունից դուրս գտնվող գործոնների պատճառով և, որպես կանոն, չի կարող կանխարգելվել:

Վիժումը չպետք է շփոթել հղիության արհեստական ընդհատման՝ աբորտի հետ: Տարբերությունն ավելի հստակեցնելու համար որոշ բժիշկներ ավելի հաճախ օգտվում են «ինքնաբուխ վիժում», «ինքնաբեր վիժում» («սպոնտան վիժում») անվանումներից: Վիժումը նաև տարբերվում է մեռելածնությունից, որը տեղի է ունենում 20 շաբաթականից բարձր հղիության ժամանակ:

Վիժում ապրած կանանց մեծ մասը սովորաբար իր հաջորդ հղիության նկատմամբ ավելի ուշադիր է լինում:

Վիժման տեսակները

Ըստ ընթացքի, տարբերում են վիժումների մի քանի տեսակներ, որոնք են՝

  • սպառնացող վիժում՝ երբ առկա է հեշտոցային արյունահոսություն և կծկողական ցավեր, սակայն արգանդի վզիկը դեռ փակ է
  • անխուսափելի («ընթացքի մեջ») վիժում՝ երբ վերոնշյալին ավելանում են արգանդի վզիկի լայնացումը և/կամ պտղապարկի պատռվածքը
  • ամբողջական վիժում, երբ պտուղը լրիվ վիժվում է
  • չկայացած վիժում՝ երբ մահացած պտուղը մնում է արգանդում և չի վիժվում
  • կրկնվող վիժում՝ երբ մեկ հղիության սահմաններում կինը 3 կամ ավելի անգամ վիժում է:

Վիժման կանխագելումը

Ցավոք, վիժումը հստակ կանխարգելող որևէ միջոց գոյություն չունի:

Այնուամենայնիվ, արժե խորհել վիժման հավանականությունը բարձացնող ռիսկի գործոնները վերացնելու կամ նվազեցնելու մասին (ձերբազատվել ծխախոտից, հղիության ընթացքում զերծ մնալ ալկոհոլային խմիչքներից, կոֆեին պարունակող սննդատեսակներից և այլն):

Հոդվածը վերանայվել է՝ 12-10-2021