Skip to main content

Նկարագիր - Սուր միելոգեն լեյկոզ

Սուր միելոգեն լեյկոզը (ՍՄԼ) արյան և ոսկրածուծի քաղցկեղ է: Ոսկրածուծը ոսկորների ներսում գտնվող սպունգանման հյուսվածք, որտեղ ձևավորվում են արյան բջիջները:

Սուր միելոգեն լեյկոզի դեպքում «սուր» բառը բնորոշում է հիվանդության արագ զարգացումը: Այն կոչվում է միելոգեն լեյկոզ, քանի որ այն ազդում է արյան սպիտակ բջիջների (լեյկոցիտների) այն խմբի վրա, որոնք կոչվում են միելոիդ բջիջներ և նորմայում զարգանում են մինչև արյան հասուն բջիջների տարբեր տեսակների, ինչպիսիք են արյան կարմիր բջիջները (էրիթրոցիտներ), արյան սպիտակ բջիջները (լեյկոցիտներ) և արյան թիթեղիկները (թրոմբոցիտներ):

Սուր միելոգեն լեյկոզը նաև հայտնի է որպես սուր միելոիդ լեյկոզ, սուր միելոբլաստիային լեյկոզ, սուր գրանուլոցիտային լեյկոզ և սուր ոչ լիմֆոցիտային լեյկոզ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 28-07-2023
Վերջին վերանայում՝ 06-04-2024