Ապենդիցիտ․ պատճառներ

Ապենդիցիտ․ պատճառներ

Ապենդիցիտը որդանման ելունի՝ ապենդիքսի բորբոքումն է, որն աղիքային բարակ ելուն է՝ կպած ձեր կույր աղիքին։

Ապենդիցիտի հստակ պատճառը հայտնի չէ, սակայն որոշակի նշանակություն ունի ելունի լուսանցում կղանքային նյութի (հատկապես՝ կղանքի «քարացած» կտորներ) կամ սննդային պինդ մնացուկների առկայությունը։

Նման դեպքերում որդանման ելունի լուսանցքը կարող է խցանվել։ Կղանքով կամ սննդային մնացուկներով ելունի երկարատև խցանման ժամանակ կարող են զարգանալ արյունամատակարարման վատացում՝ իշեմիա, իսկ այնուհետև՝ ելունի մեռուկացում (նեկրոզ)։

Ելունի լուսանցքում արագորեն բազմացող բակտերիաները կարող են լորձաթաղանթի բորբոքում, այտուցվածություն և լուսանցքը լցնել թարախով (թարախային ապենդիցիտ), որն էլ կարող է պատռվել՝ առաջացնելով պերիտոնիտ և սեպսիս։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 25-04-2021