Ապենդիցիտ․ ախտորոշում

Ապենդիցիտ․ ախտորոշում

Բժշկի կողմից ապենդիցիտի ախտորոշման հիմնական եղանակը ձեզ հետ զրուցելն է և ընդհանուր զննումը։

Սակայն ոչ միշտ է, որ կույր աղու որդանման ելունի (ապենդիքս) բորբոքումը կարելի է հեշտությամբ ախտորոշել ելնելով միայն ախտանիշներից և որովայնի շոշափման արդյունքներից։

Ապենդիցիտի ախտորոշումը կարող է դժվարանալ հատկապես մանկահասակ երեխաների մոտ։ Հազվադեպ, չափահասների մոտ ևս կարող է հիվանդության ախտորոշումը հանդիպել բարդությունների, հատկապես, երբ կարիք է առաջանում տարբերակում անցկացնել այլ հիվանդությունների հետ, օրինակ՝ կանանց մոտ արտաարգանդային հղիություն, աղիների վարակներ կամ ոլորում։ Կարող է նաև անհրաժեշտություն ծագել, որ բժիշկը մի քանի անգամ շոշափի ձեր որովայնը։

Որոշ դեպքերում կարող է առաջանալ պատկերման հետազոտություններ (օրինակ՝ սոնոգրաֆիա կամ CT սքենավորում) կամ արյան հետազոտություններ անցկացնելու անհրաժեշտություն։ Այս հետազոտությունները կարող են օգնել ախտորոշմանը, բայց չեն կարող տալ վերջնական պատասխան։ Եզակի դեպքերում, եթե ախտորոշումը մինչև վերջ մնում է կասկածելի, բժիշկը կարող է նույնիսկ առաջարկել վիրահատություն, որպեսզի ստուգի ապենդիքսը։

Ապենդիցիտը չբուժելու դեպքում կարող է դառնալ կյանքին սպառնացող, ուստի բժիշկը կարող է հակված լինել վիրահատության կողմը, նույնիսկ եթե ախտորոշումը հաստատված չէ։

Եթե դուք կարծում եք, որ դուք կամ ձեր ընտանիքից մեկնումեկն ունի ապենդիցիտ, ապա շատ կարևոր է, որպեսզի առանց ուշացնելու դիմեք ձեր բժշկին կամ վիրաբուժական բաժանմունք ունեցող որևէ հիվանդանոց։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 25-04-2021