Ապենդիցիտ. բարդություններ

Ապենդիցիտ. բարդություններ

Ապենդիցիտը կարող է առաջացնել ծանր բարդություններ:

  • Ելունի պատռում. բորբոքված և վարակված ելունի պատռումը առաջացնում է վարակի տարածում որովայնի խոռոչում (պերիտոնիտ): Սա ծանր, երբեմն՝ կյանքին սպառնացող վիճակ է, որը պահանջում է անհետաձգելի վիրահատական բուժում՝ ուղղված ելունի հեռացմանը (ապենդէկտոմիա) և որովայնի խոռոչի մաքրմանը (սանացիա):
  • Որովայնի խոռոչում թարախապարկի ձևավորում. բորբոքված և վարակված ելունի պատռումը նաև կարող է որովայնի խոռոչում առաջացնել թարախապարկ (աբսցես): Նման դեպքերում կարիք է առաջանում նախ վիրահատությամբ դրենավորել թարախապարկը (դատարկել թարախը և խոռոչում թողնել փափուկ խողովակ), ինչպես նաև նշանակել ուժեղ հակաբիոտիկներ: Երբ վարակը մեղմանում կամ վերանում է, երկրորդ փուլով իրականացվում է ապենդէկտոմիա: Որոշ դեպքերում այս երկու փուլերը կարող են իրականացվել միաժամանակ՝ մեկ վիրահատության ընթացքում:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 25-04-2021