Skip to main content

Բուժում - Մանկական ակնե

Նորածնային կամ մանկական ակնեն հաճախ ինքնուրույն մաքրվում է մի քանի շաբաթից մինչև ամիսների ընթացքում:

Եթե պզուկները խոռոչներ կամ սպիներ ունեն կամ աստիճանաբար չեն բարելավվում, ձեր երեխային կարող է անհրաժեշտ լինել դեղորայք:

Նախքան ակնեի դեմ որևէ դեղամիջոց փորձելը, որը կարող եք ձեռք բերել առանց դեղատոմսի, դիմեք ձեր երեխայի բժշկին:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 27-02-2024
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024