Skip to main content

Ախտորոշում - Բարորակ պարոքսիզմալ վերտիգո

Ձեր բժիշկը կարող է կատարել մի շարք հետազոտություններ՝ պարզելու ձեր գլխապտույտի պատճառը:

Ֆիզիկական քննության (բուժզննման) ընթացքում ձեր բժիշկը հավանաբար կփնտրի հետևյալ շեղումները՝

  • գլխապտույտի գանգատներ ու ախտանիշներ, որոնք խթանվում են աչքերի կամ գլխի շարժումներով, այնուհետև նվազում են մեկ րոպեից պակաս ժամանակում
  • գլխապտույտ՝ հարուցված աչքի հատուկ շարժումներով, որոնք առաջանում են, երբ դուք պառկած եք մեջքի վրա՝ գլուխը մի կողմ շրջած և թեթևակի թեքված մահճակալի եզրին
  • ձեր աչքերի ակամա շարժումներ մի կողմից դեպի մյուսը (նիստագմ)
  • աչքերի շարժումները վերահսկելու անկարողություն:

Եթե բժիշկը չի կարողանում գտնել ձեր գանգատների և ախտանիշների պատճառը, կարող է նշանակել լրացուցիչ հետազոտություններ, ինչպիսիք են ստորև նշվածները:

  • Էլեկտրոնիստագմոգրաֆիա (ԷՆԳ) կամ վիդեոնիստագմոգրաֆիա (ՎՆԳ). այս հետազոտությունների նպատակն է հայտնաբերել աչքերի ոչ նորմալ շարժումներ: ԷՆԳ-ն, որն օգտագործում է էլեկտրոդներ, կամ ՎՆԳ-ն, որն օգտագործում է փոքր տեսախցիկներ, կարող են օգնել պարզելու, թե արդյոք գլխապտույտը պայմանավորված է ներքին ականջի հիվանդությամբ՝ չափելով աչքերի ակամա շարժումները, երբ ձեր գլխին տրվում են տարբեր դիրքեր կամ երբ ձեր հավասարակշռության օրգանները խթանում են ջրով կամ օդով:
  • Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). այս հետազոտությունն օգտագործում է մագնիսական դաշտ և ռադիոալիքներ՝ ձեր գլխի և մարմնի խաչաձև հատած պատկերներ ստեղծելու համար: Ձեր բժիշկը կարող է օգտագործել այս պատկերային հետազոտությունը՝ բացահայտելու և ախտորոշելու մի շարք վիճակներ: ՄՌՏ-ն կարող է իրականացվել գլխապտույտի այլ հնարավոր պատճառները բացառելու համար:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 24-07-2023
Վերջին վերանայում՝ 06-04-2024