Skip to main content

Ախտանիշներ - Բարորակ վերտիգո

Բարորակ պարոքսիզմալ վերտիգոյի (ԲՊՎ) գանգատներն ու ախտանիշները կարող են ներառել հետևյալը։

 • Գլխապտույտ
 • զգացողություն, որ դուք կամ շրջապատը պտտվում կամ շարժվում եք (վերտիգո)
 • հավասարակշռության կորուստ կամ անկայունություն
 • սրտխառնոց
 • փսխում:

ԲՊՎ-ի գանգատներն ու ախտանիշները կարող են սկսվել և ինքնուրույն ավարտվել և սովորաբար տևում են մեկ րոպեից պակաս: ԲՊՎ-ի դրվագները կարող են որոշ ժամանակով անհետանալ, իսկ հետո՝ կրկնվել:

Գործողությունները, որոնք առաջացնում են ԲՊՎ-ի գանգատներն ու ախտանիշները, կարող են տարբեր անձանց համար լինել տարբեր, սակայն գրեթե միշտ կապված են գլխի դիրքի փոփոխության հետ: Որոշ մարդիկ նաև զգում են հավասարակշռության կորուստ, երբ կանգնում կամ քայլում են:

ԲՊՎ-ի ախտանիշները սովորաբար ուղեկցվում են աչքերի ոչ նորմալ ռիթմիկ շարժումներով:

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Ընդհանուր առմամբ, դիմեք ձեր բժշկին, եթե զգում եք կրկնվող, հանկարծակի, ծանր կամ երկարատև և անբացատրելի գլխապտույտ կամ վերտիգո:

Ե՞րբ դիմել անհետաձգելի բուժօգնության

Թեև հազվադեպ է, երբ գլխապտույտը ազդարարում է լուրջ հիվանդության մասին, անհապաղ դիմեք ձեր բժշկին, եթե զգաք գլխապտույտ կամ վերտիգո հետևյալ ախտանիշներից որևէ մեկի հետ մեկտեղ՝

 • նոր, տարբերվող կամ սաստիկ գլխացավ
 • ջերմություն կամ տենդ
 • երկտեսություն կամ տեսողության կորուստ
 • լսողության կորուստ
 • խոսքի դժվարացում
 • ոտքի կամ ձեռքի թուլություն
 • գիտակցության կորուստ
 • վայրանկում կամ քայլքի դժվարացում
 • ոտքի կամ ձեռքի թմրածություն կամ ծակծկոցներ:

Վերոնշյալ գանգատները և ախտանիշները կարող են ազդարարել ավելի լուրջ առողջական խնդրի մասին:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 24-07-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024