Skip to main content

Բիլիռուբին - Լաբորատոր թեստեր

Բիլիռուբինի թեստը ստուգում է ձեր արյան մեջ բիլիռուբինի մակարդակները:

Ի՞նչն են հետազոտում

Բիլիռուբինը նարնջա-դեղնավուն գունանյութ է (պիգմենտ), որն առաջանում է արյան կարմիր բջիջների (էրիթրոցիտների) նորմալ քայքայման արդյունքում: Արյան հունից բիլիռուբինը զտվում է լյարդի կողմից և լեղու կազմի մեջ հեռացվում օրգանիզմից:

Բիլիռուբինն արյան շիճուկում առկա է երկու ֆրակցիաների տեսքով՝ ուղղակի (կապված կամ կոնյուգացված) և անուղղակի (ազատ կամ չկապված): Այս երկուսը միասին կազմում են արյան ընդհանուր բիլիռուբինը:

Ինչո՞ւ է այս թեստը նշանակվում

Բիլիռուբինի թեստը սովորաբար անցկացվում է մի շարք այլ արյան թեստերի հետ միասին, որոնց նպատակը լյարդի առողջական վիճակի լաբորատոր գնահատումն է:

Բժիշկը կարող է ձեզ առաջարկել բիլիռուբինի թեստ, որ՝

 • ուսումնասիրի դեղնուկը, երբ բիլիռուբինի բարձրացած մակարդակները ձեր աչքերի եղջերաթաղնթը և մաշկը երանգավորում են դեղին գույնով
 • որոշի, թե արդյոք առկա է լեղուղիների խցանում
 • հայտնաբերի կամ վերահսկի լյարդի մեկ այլ հիվանդության, ինչպիսիք են հեպատիտները
 • հայտնաբերի արյան կարմիր բջիջների արագացած քայքայումը (հեմոլիզ)
 • գնահատի լյարդի կամ այլ հիվանդությունների բուժման արդյունավետությունը
 • հայտնաբերի լյարդի ախտահարման այլ պատճառներ (օրինակ՝ դեղորայքային թունավորում):

Ամենայն հավանականությամբ բժիշկը բիլիռուբինի հետ միասին կնշանակի այլ արյան թեստեր ևս, այդ թվում՝

 • լյարդի գործունեության թեստեր՝ արյան թեստերի մի խումբ, որը որոշում է լյարդում արտադրվող ֆերմենտները և սպիտակուցները
 • ալբումին և ընդհանուր սպիտակուց (պրոտեին), որը թույլ է տալիս գնահատել լյարդի սպիտակուց (ալբումին) արտադրելու ունակությունը
 • արյան ընդհանուր քննություն, որն արյան տարբեր տեսակի բջիջների (ձևավոր տարրերի) քանակների հաշվարկն է և կարող է հայտնաբերել հեմոլիզն ու դրան ուղեկցող սակավարյունությունը (անեմիա)
 • պրոթրոմբինային ժամանակ, որը թույլ է տալիս գնահատել պլազմայի մակարդման ժամանակը:

Ինչպե՞ս նախապատրաստվել այս հետազոտությանը

Արյան բիլիռուբինի թեստը որևէ առանձնահատուկ պայման կամ պահանջ չունի: Ամեն դեպքում, մինչև արյուն հանձնելը զրուցեք ձեր բժշկի հետ:

Ձեր արդյունքների մեկնաբանումը

Բիլիռուբինի թեստի արդյունքները ներկայացվում են որպես ուղղակի (BIL-D), անուղղակի (BIL-ND) և ընդհանուր (BIL-Т) բիլիռուբինի ցուցանիշներ: Անուղղակի և ուղղակի բիլիռուբինները միասին կազմում են ընդհանուր բիլիռուբինը:

Բիլիռուբինի արդյունքը ներկայացնելիս որպես չափման միավոր սովորաբար ընդունված է միկրոմոլ/լիտրը (մկմոլ/լ, µmol/L), թեև որոշ լաբորատորիաներում պատասխանը կարող է նշվել միլիգրամ/դեցիլիտրով (մգ/դլ, mg/dL):

Բիլիռուբինի նորմալ միջակայքեր են համարվում՝

 • ընդհանուր բիլիռուբին (BIL-T). չափահասներ՝ մինչև 21 մկմոլ/լ (համապատասխանում է մինչև 1,2 մգ/դլ-ին) և 1 ամսականից մեծ երեխաներ՝ մինչև 17 մկմոլ/լ (համապատասխանում է մինչև 1,0 մգ/դլ-ին)
 • ուղղակի բիլիռուբին (BIL-D). մինչև 5 մկմոլ/լ (համապատասխանում է մինչև 0,3 մգ/դլ-ին)

Սովորաբար ախտորոշիչ նշանակություն է ստանում բիլիռուբինի ոչ թե նորմայից ցածր, այլ՝ բարձ մակարդակները, որը կարող է վկայել այն մասին, որ՝

 • վնասված կամ ախտահարված լյարդը չի կարողանում արյունը պատշաճ կերպով «մաքրել» արյան կարմիր բջիջների նորմալ քայքայումից առաջացած բիլիռուբինից
 • հազվադեպ՝ արյան կարմիր բջիջների քայքայումն այնքան է արագացել (հեմոլիզ), որ առողջ լյարդը չի հասցնում «մաքրել» այն արյունից:

Նորմայից բարձր բիլիռուբինի մեկ այլ բավականին հաճախ հանդիպող պատճառ էլ Ժիլբերտի համախտանիշն է, որը բիլիռուբինի քայքայմանն օգնող ֆերմենտի բնածին պակասն է և ունի բարորակ ընթացք:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

BIL-T/D թեստի մասին

Այցելեք մեր կայքի Մեդեքս-Lab բաժինը, որպեսզի իմանաք ընդհանուր (BIL-T) և ուղղակի (BIL-D) բիլիռուբիների հետազոտության մասին ավելի մանրակրկիտ տեղեկություններ։

Արյան հետազոտության մասին

Կարդացեք Մեդեքս-Health բաժնի արյան հետազոտությունների ուղեցույցը, որպեսզի ընդհանուր տեղեկություններ իմանաք արյան թեստերի մասին, այդ թվում՝

 • ինչի՞ մասին հոգ տանել մինչև լաբորատորիա այցելելը
 • ի՞նչ է տեղի ունենում արյան հետազոտության ընթացքում
 • ինչպիսի՞ ճշգրություն ունեն հետազոտության արդյունքները։

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 10-05-2020
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024