Skip to main content

Կանխարգելում - Միզապարկի քաղցկեղ

Թեև միզապարկի քաղցկեղի կանխարգելման երաշխավորված միջոց չկա, դուք կարող եք քայլեր ձեռնարկել, որոնք կօգնեն նվազեցնելու ձեր ռիսկը:

Ահա դրանցից մի քանիսը:

  • Մի՛ ծխեք. եթե ​​չեք ծխում, մի՛ սկսեք։ Եթե ​​ծխում եք, խոսեք ձեր բժշկի հետ այն ծրագրի մասին, որը կօգնի ձեզ դադարեցնել: Փոխօգնության խմբերը, դեղամիջոցները և այլ մեթոդները կարող են օգնել ձեզ թողնել ծխելը:
  • Զգույշ եղեք քիմիական նյութերից. եթե ​​դուք աշխատում եք քիմիական նյութերի հետ, հետևեք անվտանգության բոլոր հրահանգներին՝ դրանց ազդեցությունից խուսափելու համար:
  • Ընտրեք տարբեր մրգեր և բանջարեղեն. ընտրեք տարբեր գույնի մրգերով և բանջարեղենով հարուստ սննդակարգ: Մրգերի և բանջարեղենի հակաօքսիդանտները կարող են օգնել նվազեցնելու քաղցկեղի առաջացման ռիսկը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 09-02-2021
Վերջին վերանայում՝ 07-04-2024