Skip to main content

Բուժում - Միզապարկի քաղցկեղ

Միզապարկի քաղցկեղի բուժման մեթոդները կապված են բազմաթիվ գործոններից, օրինակ՝ քաղցկեղի տեսակ, չարորակության աստիճան և փուլ, ընդհանուր առողջական վիճակ և բուժման անհատական նախապատվություն:

Միզապարկի քաղցկեղի բուժումը կարող է ներառել հետևյալը:

  • Վիրահատություն, որի նպատակը քաղցկեղային հյուսվածքների վիրահատական հեռացումն է (օրինակ՝ միզապարկի քաղցկեղի տրանսուրետրալ ռեզեկցիա (անգլերեն հապավումը՝ TURBT) կամ միզապարկի ամբողջական (ռադիկալ) կամ մասնակի հեռացում (ցիստէկտոմիա):
  • Ներմիզապարկային (ինտրավեզիկալ) քիմիոթերապիա՝ տեղային քիմիոթերապիա, որն օգտագործվում է միզապարկի լորձաթաղանթից ծագած և բարձր չարորակության աստիճան ունեցող քաղցկեղների բուժման մեջ:
  • Ամբողջ օրգանիզմի (համակարգային) քիմիոթերապիա, որը թույլ է տալիս կրճատել վիրահատությունից հետո քաղցկեղի կրկնության հավանականությունը կամ կիրառվում է վիրահատության փոխարեն, եթե վերջինս տեխնիկապես կամ այլ պատճառներով չի կատարվում:
  • Ճառագայթային թերապիա, որն ուղղված է քաղցկեղային բջիջների ճառագայթային ոչնչացմանը և հաճախ կիրառվում է որպես առաջնային բուժում, եթե վիրահատությունը տեխնիկապես կամ այլ պատճառներով չի կատարվում:
  • Իմունային թերապիա, որի նպատակն օրգանիզմի իմունային համակարգը խթանելն է՝ ուղղված քաղցկեղային բջիջների դեմ «բնական» պայքարի ակտիվացմանը:
  • Թիրախային թերապիա, որը սովորաբար նշանակվում է տարածված քաղցկեղների ժամանակ, երբ բուժման մյուս մեթոդներն անօգուտ են:

Բժիշկ-ուռուցքաբանը կարող է առաջարկել նաև համակցված բուժում, որը ներառում է մեկից ավելի մեթոդի միաժամանակյա կամ հաջորդական կիրառում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 10-02-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024