Լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդություն. կանխարգելում

Lյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդության​ (ԼՈԱՃՀ) ռիսկի նվազեցմանը կարող են օգնել հետևյալ քայլերը:

Պոդագրա. կանխարգելում
Պոդագրա. կանխարգելում
Քութեշ. կանխարգելում
Քութեշ. կանխարգելում