Միզապարկի քաղցկեղ. ախտորոշում

Միզապարկի քաղցկեղ. ախտորոշում

​Եթե բժիշկը ձեզ մոտ կասկածում է միզապարկի քաղցկեղ, ապա ձեռնարկում է հիվանդության ախտորոշման և զարգացման փուլը ճշտելու մի շարք ախտորոշիչ միջոցառումներ:

Միզապարկի քաղցկեղի ախտորոշումը հիմնված է լաբորատոր-գործիքային տարբեր հետազոտությունների արդյունքների վրա:

Միզապարկի քաղցկեղի ախտորոշում

Միզապարկի քաղցկեղի ախտորոշումը հաստատվում (կամ ժխտվում) է տարբեր հետազոտությունների արդյունքներով: Դրանցից առավել կարևորները ներկայացվում են ստորև:

  • Միզապարկի «ներսից» զննում (ցիստոսկոպիա). ցիստոսկոպիան էնդոսկոպիկ միջամտություն է, որի ժամանակ օգտագործվում է ցիստոսկոպ՝ ազատ ծայրում տեսախցիկ ունեցող խողովակ, որի միջոցով բժիշկը կարողանում է «ներսից» դիտել միզուկը և միզապարկի խոռոչը։ Ցիստոսկոպիան սովորաբար իրականացվում է ախտորոշիչ կենտրոնում կամ բաժանմունքում, որից հետո նույն օրը կարող եք վերադառնալ տուն:
  • Հետազոտման համար հյուսվածքի նմուշառում (բիոպսիա). ցիստոկսոպիայի ընթացքում բժիշկը կարող է վերցնել միզապարկի լորձաթաղանթից փոքր նմուշ՝ ուղարկելու հյուսվածաբանական հետազոտության: Բիոպսիայի այս տեսակը երբեմն կոչվում է միզապարկի ուռուցքի տրանսուրետրալ ռեզեկցիա (անգլերեն հապավումը՝ TURBT) և կարող է նաև օգտագործվել որպես քաղցկեղի բուժման տարբերակ:
  • Մեզի նմուշի բջջաբանական հետազոտություն (մեզի ցիտոլոգիա). այս դեպքում ձեր մեզի նմուշը ենթարկվում է մանրադիտակային հետազոտության՝ ուղղված ձևափոխված կամ քաղցկեղային բջիջների հայտնաբերմանը:
  • Պատկերման հետազոտություններ. համակարգչային տոմոգրաֆիկ (ԿՏ) ուրոգրաֆիան կամ ռետրոգրադ պիելոգրաֆիան բժշկին հնարավորություն են տալիս զննել ձեր միզուղիների կառուցվածը: ԿՏ ուրոգրաֆիայի դեպքում կոնտրաստային նյութը ներարկվում է ձեր ձեռքի երակից, որն արյան հոսքի հետ ի վերջո մտնում է երիկամներ և այնտեղից մեզի հետ միզածորաններով արտազատվում դեպի միզապարկ: Հետազոտության ընթացքում կատարվում է կրկնակի ռենտգեն-պատկերում, որը թույլ է տալիս մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրել միզային համակարգի կառուցվածքը և հայտնաբերել հնարավոր փոփոխությունները: Ռետրոգրադ պիելոգրաֆիայի ժամանակ կոնտրաստային նյութը միզային կաթետերով ուղղակիորեն ներմուծվում է միզապարկի խոռոչ և ռենտգեն նկարահանմամբ ստացվում է միզապարկի կառուցվածքային պատկերը: Այս մեթոդն ավելի օգտակար է վերին միզուղիների հետազոտման համար:

Միզապարկի քաղցկեղի տարածման որոշում

Միզապարկի քաղցկեղի ախտորոշումը հաստատվելուց հետո բժիշկը կարող է ձեզ առաջարկել լրացուցիչ հետազոտություններ, որոնք կօգնեն պարզելու, թե ինչ աստիճանով է առկա քաղցկեղը տարածվել դեպի հարակից ավշային հանգույցներ կամ ավելի հեռավոր շրջաններ (կոչվում է «մետաստազ»):

Նման հետազոտություններից են՝

Այս հետազոտություններով ստացված տվյալներից օգտվելով բժիշկը կարող է գնահատել ձեր քաղցկեղի փուլը, որը նշանակվում է հռոմեական թվանշաններով՝ սկսած 0-ից մինչև IV (0 փուլը նշանակում է, որ քաղցկեղը չի տարածվել միզապարկի ներքին թաղանթների վրա և չի հասել մկանաշերտին, իսկ IV փուլը՝ քաղցկեղը հասցրել է տարածվել միզապարկը շրջապատող ավշային հանգույցներ կամ հեռավոր օրգաններ):

Միզապարկի քաղցկեղի աստիճանը

Բժիշկները դասակարգում են միզապարկի քաղցկեղը՝ նաև ելնելով քաղցկեղային բջիջների տարբերակումից (սա որոշվում է մանրադիտակային հետազոտությամբ):

  • Ցածր աստիճանի քաղցկեղը (լավ տարբերակված քաղցկեղային բջիջներ, որոնք բավականին նմանվում են նորմալ բջիջներին) սովորաբար ավելի դանդաղ է աճում և ավելի փոքր հավանականությամբ է ներաճում միզապարկի մկանաշերտ, քան բարձր աստիճանի քաղցկեղը:
  • Բարձր աստիճանի քաղցկեղը (վատ տարբերակված բջիջներ, որոնք խիստ տարբերվում են նորմալ բջիջներից) հակված են ավելի «ագրեսիվ» աճի և տարածման ինչպես դեպի միզապարկի մկանաշերտ, այնպես էլ հեռավոր օրգաններ:

Այլ կերպ ասած, չարորակության բարձր աստիճանն ավելի հաճախ է բերում քաղցկեղի մետաստազավորման:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 27-04-2021