Skip to main content

Ախտորոշում - Ոսկրային մետաստազ

Պատկերային հետազոտություններն օգտագործվում են ուսումնասիրելու այն գանգատներն ու ախտանիշները, որոնք կարող են վկայել ոսկրային մետաստազի մասին:

Թե ինչ հետազոտություններ կնշանակի ձեր բժիշկը, կախված է ձեր կոնկրետ իրավիճակից:

Ոսկրային մետաստազների ախտորոշման համար կարող են առաջարկվել հետևյալ հետազոտություններն ու միջոցառումները՝

  • ռենտգեն
  • ոսկրային սքանավորում (ոսկորների սցինտիգրաֆիա)
  • համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԿՏ)
  • մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ)
  • պոզիտրոնային-էմիսիոն տոմոգրաֆիա (ՊԷՏ)
  • բիոպսիա (կասկածվող ոսկորից փոքր նմուշի հեռացում, որն ուղարկվում է լաբորատոր թեստավորման):

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 04-12-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024