Skip to main content

Ախտանիշներ - Սահմանային խանգարում

​Սահմանային անձնային խանգարմամբ (ՍԱԽ) մարդիկ ունեն իրենց հույզերը կառավարելու և այլ մարդկանց հետ փոխհարաբերվելու մշտական դժվարություններ:​

Մեզնից յուրաքանչյուրն աշխարհն ընկալում է յուրովի, սակայն ՍԱԽ-ով մարդիկ ունեն ինչպես սեփական «ես»-ի զգացման կորուստ, ինքնորոշման և ինքնանույնականացման դժվարություններ, այնպես էլ շրջապատող միջավայրի անիրականության զգացում:

Այսպիսի ներքին վիճակը բերում է մարդկանց նկատմամբ հարաբերությունների անկայունության կամ անհաստատունության։ ՍԱԽ-ով մարդկանց հատուկ է ունայնության զգացումը, որն արտահայտվում է անիմաստության, հուզական վակուումի զգացողությամբ, որը կարող է հանգեցնել հուսալքության և ինքնության ճգնաժամի։

Մարդկանց մոտ ՍԱԽ-ը կարող է ստանալ տարբեր դրսևորումներ, որոնցից առավել հաճախ հանդիպողներն են՝

 • տրամադրության և հույզերի կտրուկ շեղումներ, այդ թվում՝ տագնապի ու զայրույթի պոռթկումներ կամ դեպրեսիայի դրվագներ
 • ընկերների, ընտանիքի անդամների և սիրված անձանց հետ հուզական, լարված և անկայուն փոխհարաբերություններ
 • այլ մարդկանց չափազանցեցված գերագնահատման (իդեալիզացիա) և թերգնահատման (դեվալվացիա) միջև կտրուկ փոփոխություններ, երբ ներկայում ինչ-որ վատ բան է տեղի է ունենում, հարաբերությունների ամբողջ դրական փորձը ակնթարթորեն «ջնջվում է» և դրսևորվում է «հուզական ամնեզիա»
 • միայնակ մնալու վախ և լքված լինելուց խուսափելու ֆանտաստիկ փորձեր
 • ինքնության խախտում, անկայուն կամ աղճատված սեփական «ես»-ի զգացում, ինքնորոշման և ինքնանույնականացման դժվարություններ
 • արհամարված և լքված լինելու, հուսալքության, մռայլության, մշտական դատարկության և ունայնության մշտական զգացումներ
 • ինքնասիրահարվածության կամ ինքնաատելության զգացումներ
 • ինքնավնասում՝ որպես ցավի միջոցով տհաճ ապրումներից ազատվելու, սեփական զգացումներից օտարվելու, անիրականությունից ազատվելու կամ լարվածությունը հանելու ձգտում կամ միջոց
 • ինքնասպանության մտքեր կամ փորձեր
 • իմպուլսիվ և ռիսկային վարքագծեր, օրինակ՝ վտանգավոր սեռական վարքագիծ, ապօրինի թմրամիջոցների օգտագործում կամ խաղամոլություն
 • «միայն սև կամ միայն սպիտակ», «միայն լավը կամ միայն վատը» տիպի մտածողություն, փոխզիջման գնալու դժվարություններ
 • սթրեսին պատասխանելու իռացիոնալ կամ պարանոիդ մտքեր, երբ մարդը կարծում է, որ մյուսները փորձում են իրեն վնաս հասցնել
 • իրականությունից կտրված լինելու զգացում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 12-04-2020
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024