Սահմանային անձնային խանգարում. բուժում

Սահմանային անձնային խանգարում. բուժում

Սահմանային անձնային խանգարման (ՍԱԽ) ախտորոշումը հաստատվելուց հետո շարունակական բուժում​ը նշանակվում է հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետի՝ փսիխոթերապևտի կամ հոգեբույժի կողմից:

ՍԱԽ-ով մարդկանց համար լավագույն արդյունք կարելի է ստանալ օժանդակության և հոգեբանական բուժման զուգակցմամբ: Որոշ դեպքերում դեղերը կարող են օգնել, սակայն չեն համարվում ՍԱԽ-ի հիմնական բուժում: Դեղերը կարող են միայն օգնել հիվանդության որոշ գանգատների մեղմացմանը, սակայն չեն կարող նպաստել բուն հիվանդության բարելավմանը:

Հոգեբանական բուժում

Հոգեթերապիան (փսիխոթերապիա) ՍԱԽ-ի բուժման գլխավոր տեսակն է: ՍԱԽ-ով մարդուն կարող են օգտակար լինել՝

  • դիալեկտիկ վարքագծային բուժում, որը մշակված է հատուկ ՍԱԽ-ի ընթացքը մեղմացնելու համար (ինտենսիվ և դժվար զգացումների կառավարում) և ներառում է ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային աշխատանքները
  • կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիան կարող է ՍԱԽ-ով մարդկանց օգնել, որպեսզի ամրապնդվեն կարևոր դրական համոզմունքները և դրանց վրա հիմնված վարքագծերը
  • բուժման այլ ձևեր, որոնք ուղղված են այլ մարդկանց հետ փոխհարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև շրջապատի և սեփական անձի գնահատման նոր եղանակներ և հմտություններ սովորեցնելուն:

Դեղեր

Որպես ՍԱԽ-ի հիմնական բուժում դեղերը խորհուրդ չեն տրվում, թեև որոշ դեպքերում կարող են օգնել գանգատների մեղմացմանը և վերահսկմանը: Դեղերը կարող են օգտակար լինել նաև այն ժամանակ, երբ ՍԱԽ-ով մարդու մոտ կան այլ հոգեկան խանգարումներ, օրինակ՝ բիպոլյար խանգարում, տագնապային խանգարում կամ դեպրեսիա:

Ծանր դեպքերում ՍԱԽ-ով մարդը կարող է ունենալ կարճատև հիվանդանոցային բուժման կարիք, եթե առկա է ինքն իրեն կամ այլոց վնասելու վտանգ:

Բոլոր դեպքերում, բուժումը պետք է նշանակվի միայն հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետի կողմից, իսկ ՍԱԽ-ով մարդը վայելի ընտանիքի և ընկերների աջակցությունը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021