Skip to main content

Պատճառներ - Բրուգադայի համախտանիշ

Սրտազարկը կառավարվում է թույլ էլեկտրական ազդանիշներով, որոնք առաջանում են սրտի աջ վերին խոռոչի (աջ նախասրտի) հատուկ բջիջների կողմից և նուրբ հաղորդակցման ուղիներով տարածվելով ներքև՝ ապահովում են արյունով լցված սրտի արդյունավետ կծկումը:

Առողջ մարդկանց սիրտը ժամանակի մեծ մասում կծկվում է կանոնավոր:

Բրուգադայի համախտանիշը խաթարում է վերոնշյալ ուղիներով էլեկտրական ազդանշանի հաղորդումը և խախտում է էլեկտրական ռիթմը, որի արդյունքում սիրտը սկսում է կծկվել անկանոն կամ կանոնավոր, սակայն՝ խիստ հաճախացած (տախիկարդիա): Սրտի ռիթմի նման և այլ խանգարումները հայտնի են որպես սրտի առիթմիա:

Բրուգադայի համախտանիշը սովորաբար առաջանում է, երբ վնասված SCN5A գենը ծնողներից մեկնումեկից փոխանցվում է նրանց երեխային: Եթե ունեք այս հիվանդությունը, ապա 2-ից 1 դեպքում ձեր գենը կարող է փոխանցվել ձեր երեխաներից յուրաքանչյուրին:

Ռիսկի գործոններ

Բրուգադայի համախտանիշի ռիսկի գործոններից են՝

  • Բրուգադայի համախտանիշի ընտանեկան պատմություն (անամնեզ)
  • արական սեռ
  • ասիական ռասա
  • ջերմության բարձրացում (կարող է գրգռել սիրտը և առաջացնել առիթմիա, հատկապես երեխաների մոտ):

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 26-04-2024
Վերջին վերանայում՝ 26-04-2024