Skip to main content

Ախտորոշում - Բրուգադայի համախտանիշ

Շատ հաճախ Բրուգադայի համախտանիշով մարդկանց մոտ հիվանդությունը հայտնաբերվում է, երբ նրանք բուժում և հետազոտություններ են անցնում ուշաթափությունից կամ սրտի կանգից վերականգնվելուց հետո:

Ախտորոշումը հաստատվում է էլեկտրասրտագրությամբ (ԷՍԳ): Երբեմն անհրաժեշտ է կատարել մի շարք ԷՍԳ-ներ, քանի որ սրտի անկանոն ռիթմը ոչ միշտ է առկա կամ 24-ժամյա հոլտեր մոնիթորինգ (փոքր սարքի միջոցով ԷՍԳ-ի 24-ժամյա գրանցում):

Եթե սրտաբանը կասկածում է, որ ունեք Բրուգադայի համախտանիշ, կարող է ԷՍԳ նշանակել նաև որևէ հակաառիթմիկ դեղ (օրինակ՝ Այմալին) տալուց հետո, որ գնահատի, թե ինչպես է ձեր սիրտը պատասխանում տվյալ դեղին: Նման փորձարկումն ավելի հավանական է, որ իրականացվի հիվանդանոցային պայմաններում կամ բժշկի կաբինետում:

Ձեզ նաև կարող են առաջարկել, որ անցնեք էլեկտրոֆիզիոլոգիական հետազոտություն, որը թույլ է տալիս բժշկին գնահատել, թե ինչպես է ձեր սիրտը պատասխանում էլեկտրական խթանիչներին և ինչը կարող է առաջացնել անկանոն ռիթմ:

Որոշ մարդկանց մոտ Բրուգադայի համախտանիշը կարող է հայտնաբերվել գենետիկ թեստավորմամբ (մուտացիայի ենթարկված ամենատարածված գենի՝ SCN5Aհայտնաբերում, որը կոդավորում է սրտի նատրիումական անցուղիները): Ցանկալի է այս հետազոտությունն անցկացնել հիվանդ մարդու ընտանիքի բոլոր անդամներին, որ պարզվի, թե արդյոք նրանք ևս ժառանգել են «հիվանդ» գենը, թե ոչ:

Այնուամենայնիվ, ոչ միշտ է, որ գենետիկ սքրինինգը հայտնաբերում է հիվանդության բոլոր դեպքերը: Թեստի բացասական արդյունքը դեռ չի նշանակում, որ չունեք Բրուգադայի համախտանիշ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 26-04-2024
Վերջին վերանայում՝ 26-04-2024