Skip to main content

Պատճառներ - Կամպիլոբակտեր

Կամպիլոբակտերիոզը կամ կամպիլոբակտերիալ վարակը հարուցվում է կամպիլոբակտերիա (Campylobacter) ցեղի բակտերիաներով:

Կամպիլոբակտերն ունի մոտ 15 տեսակ, որոնք մարդու մոտ առաջացնում են աղեսատամոքսային համակարգի տարբեր հիվանդություններ, այդ թվում՝ նաև փործությամբ ընթացող: Առավել տարածված են հետևյալ երեք տեսակները՝

 • Campylobacter jejuni (90%)
 • Campylobacter coli
 • Campylobacter lari:

Ի տարբերություն այլ միկրոօրգանիզմների, որոնք առաջացնում են սննդային թունավորում, կամպիլոբակտերը հաճախ չի պատճառում բազմաթիվ մարդկանց միաժամանակ ախտահարող գաստրոէնտերիտի բռնկումներ: Այն սովորաբար առաջացնում է հիվանդության միայն մեկուսացված՝ առանձին դեպքեր:

Դուք կարող եք վարակվել կամպիլոբակտերով, եթե՝

 • ուտեք հում կամ պատշաճ ջերմային մշակման չենթարկված թռչնամիս կամ այլ մսեղեն
 • ուտեք սննդամթերք, որն աղտոտված է վարակված հում մսով
 • ուտեք հում ծովամթերք, մասնավորապես՝ ոստրե (устрица)
 • խմեք ոչ պաստերիզացված (հում կամ վարակված) կաթ
 • խմեք կամ շփվեք վարակված ջրի հետ
 • շփվեք վարակված տնային կամ ընտանի կենդանիների հետ:

Ռիսկի գործոններ

Կամպիլոբակտերով վարակվելու հավանականությունը բարձրանում է, եթե՝

 • ունեք թուլացած իմունային համակարգ
 • թերսնուցված վիճակում եք:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 11-04-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024