Skip to main content

Ցրտահարության թեթև դեպքերը կարող են բուժվել տանը ինքնօգնության միջոցներով:

Նման դեպքերում կարող եք փորձել պահել ձեր ձեռքերն ու ոտքերը տաք և չոր: Եթե սովորական միջոցներով ցրտահարության ախտանիշները չեն վերանում, ձեր բժիշկը կարող է առաջարկել դեղամիջոցներ:

  • Տեղային կորտիկոստերոիդ. եթե ձեր ցրտահարության ախտանիշները ներառում են խոցեր, կորտիկոստերոիդների օգտագործումը, ինչպիսին է Տրիամցինոլոնի 0,1% նրբաքսուքը (կրեմ), կարող է օգնել դրանց լավացմանը:
  • Արյան ճնշման դեղորայք. այն ախտանիշների համար, որոնք չեն արձագանքում այլ բուժմանը, ձեր բժիշկը կարող է նշանակել արյան ճնշման դեղամիջոց, ինչպիսին է Նիֆեդիպինը (Պրոկարդիա): Սա կալցիումական անցուղիների պաշարիչների մի տեսակ է, որը բուժում է ցրտահարությունը՝ բարելավելով արյան հոսքը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 18-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024